A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Minerālmateriālu maisījumu (drupinātas grants) piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam
Veids:
no 10 000 līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2017/11
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.06.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.06.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

* Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā - Iepirkuma speciāliste: Solvita Zavacka, tel.: 28281721

* Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā - pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs: Helmuts Nezinis, tel.: 29456953

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.06.2017
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Ikšķiles Olis”
Līguma priekšmets:
Minerālmateriālu maisījumu (drupinātas grants) piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam
Līguma cena:
37'000.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
03.07.2017
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.