A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības veikšana
Veids:
Atklāts konkurss
Numurs:
BND 2017/09/ERAF
Iepirkuma apraksts:

Objekta apsekošana: Pasūtītājs 2017.gada 21.jūnijā plkst.11:00 piegādātājiem rīko Objekta apsekošanu. Sapulcēšanās vieta: Iecavas ielā 4, Baldonē pie Sociālā aprūpes centra. Pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma objekta apsekošana iespējama arī citā laikā darba dienās līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam. Apsekošanas laiku iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu: Oskars Kleins, tālr. +371 26128718

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.07.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
11.06.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

* Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā - Iepirkuma speciāliste: Solvita Zavacka, tel.: 28281721

* Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā - Galvenais speciālists celtniecības jautājumos: Oskars Kleins, tel.: 26128718

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
11.06.2017
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Pamatojoties uz 2017. gada 25. jūlija domes sēdes protokola izrakstu Nr. 7(13) 4. § “Par projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” iepirkuma procedūras rezultātiem”, ir pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu “Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības veikšana” iepirkuma identifikācijas Nr. BND 2017/09/ ERAF. Domes sēdes protokola izraksts Nr. 7(13) 4. § “Par projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” iepirkuma procedūras rezultātiem” pieejams http://www.baldone.lv/lv/pasvaldiba/domes_sede/domes_lemumi/2017_/ Lēmuma datums: 26.07.2017