A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Liepu, Tulpju un Olimpijas māju iekšpagalma asfaltbetona seguma remonta darbi Baldones pilsētā, Baldones novadā
Veids:
no 20 000 līdz 170 000 EUR
Numurs:
BND 2017/07
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.05.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.05.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

* Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā - Iepirkuma speciāliste: Solvita Zavacka, tel.: 28281721

* Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā - Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Helmuts Nezinis tel.: 29456953

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.05.2017
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Ceļinieks 01”
Līguma priekšmets:
Liepu, Tulpju un Olimpijas māju iekšpagalma asfaltbetona seguma remonta darbi Baldones pilsētā, Baldones novadā
Līguma cena:
53'859.05
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
22.05.2017
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.