A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas iegāde Baldones novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām
Veids:
Atklāts konkurss
Numurs:
BND 2017/06
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.05.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
19.04.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā - Iepirkuma speciāliste: Solvita Zavacka, tel.: 28281721
Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā - Galvenais enerģētiķis Uldis Veinbergs, tel.: 29421655

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
19.04.2017
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “AJ Power”
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas iegāde Baldones novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām
Līguma cena:
88'358.12
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.06.2017
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.