A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Saules ielas pieslēgums Rīgas ielai Baldones pilsētā, Baldones novadā
Veids:
no 14 000 EUR līdz 170 000 EUR
Numurs:
BND 2016/16
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.10.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
05.10.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
67932669, mob.t.28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
05.10.2016
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Ceļinieks 01”
Līguma priekšmets:
Saules ielas pieslēgums Rīgas ielai Baldones pilsētā, Baldones novadā
Līguma cena:
22'161.73
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
24.10.2016
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.