A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Baldones novada izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā “Baldone”, ar telpu nomas tiesību piešķiršanu
Veids:
"B" daļa
Numurs:
BND 2015/11
Iepirkuma apraksts:

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 19.jūnijam plkst.11:00
Pasūtītājs 2015.gada 10.jūnijā plkst. 14:00 Pretendentiem rīko iznomājamo telpu apskati. Sapulcēšanās vieta: Pilskalna iela 6, Baldone, Baldones novads Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” teritorijā pie galvenajiem vārtiem.
* Nolikuma Pielikums Nr.3 "Ēdienkartes pieaugušajiem no 19 gadiem - Sociālais centrs “Baldone”" produktu normu tabula precizēta  - pievienota sestdiena un svētdiena, jo centrā ēdināšana jānodrošina septiņas dienas nedēļā. /15.06.2015/
* Nolikuma Pielikums Nr.8 "Finanšu piedāvājums" (Pielikumi Nr.8a līdz Nr.8d) katras struktūrvienības finanšu piedāvājumā tika precizēta aile "Ēdienreižu skaits 5 gados", kur norādīts precīzs dienu skaits. /15.06.2015/

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
19.06.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dace Pokšāne
Tālrunis:
67932669, 28953535
E-pasts:
poksane.dace@inbox.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "KRīGA"
Līguma priekšmets:
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Baldones novada izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā “Baldone”, ar telpu nomas tiesību piešķiršanu
Līguma cena:
1'368'451.60
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
05.10.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.