A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Baldones vidusskolā Iecavas ielā 2, Baldone
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2015/10
Iepirkuma apraksts:

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 15.06.2015, plkst.11.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.06.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
02.06.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Ģirts Kurmis - vidusskolas direktora vietnieks saimn.jaut.
Tālrunis:
27840477
E-pasts:
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
02.06.2015
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "GREEN DESIGN"
Līguma priekšmets:
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Baldones vidusskolā Iecavas ielā 2, Baldone
Līguma cena:
2'832.50
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
18.06.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.