A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ēkas Iecavas ielā 4, Baldonē vecā korpusa jumta renovācija
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2015/09
Iepirkuma apraksts:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 08.jūnijs plkst. 11:00.

Objekta apskate: 01.06.2015, plkst. 11.00, Iecavas ielā 4, Baldonē

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.06.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
27.05.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dace Pokšāne
Tālrunis:
67932669, 28953535
E-pasts:
poksane.dace@inbox.lv
Papildus informācija:

Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos:
Dace Pokšāne – Baldones novada domes iepirkuma speciāliste.
Tel.: 67932669, 28953535 Fakss: 67932750

Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā:
Osvalds Usāns - Galvenais speciālists celtniecības jautājumos.
Tel.: 67932669, 29482113 Fakss: 67932750

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
27.05.2015
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "LC Būve"
Līguma priekšmets:
Ēkas Iecavas ielā 4, Baldonē vecā korpusa jumta renovācija
Līguma cena:
33'284.50
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
17.06.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.