A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Baldones bērnu dārza - PII "Vāverīte" 2015.gada remontdarbu etaps
Veids:
no 14 000 EUR līdz 170 000 EUR
Numurs:
BND 2015/08
Iepirkuma apraksts:

Publisko iepirkumu likuma 82.panta noteiktajā kārtībā veicamā iepirkuma Nolikumu, ieskaitot Tehnisko specifikāciju/Piedāvājumu, nolikuma pielikumiem, iespējams iepazīties pielikumā.

Objekta apskate 05.maijā, plkst. 11.00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 13.maijs, plkst. 11:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
13.05.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
29.04.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dace Pokšāne – Baldones novada domes iepirkuma speciāliste
Tālrunis:
67932669, 28953535
E-pasts:
poksane.dace@inbox.lv
Papildus informācija:

Fakss: 67932750

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
29.04.2015
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "LC Būve"
Līguma priekšmets:
Baldones bērnu dārza - PII "Vāverīte" 2015.gada remontdarbu etaps
Līguma cena:
120'510.78
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
26.05.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.