A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Dolomīta un grants šķembu piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2015/06
Iepirkuma apraksts:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27.aprīlis plkst.11:00

Publisko iepirkumu likuma 82.panta noteiktajā kārtībā veicamā iepirkuma 
Nolikumu, ieskaitot Tehnisko specifikāciju/Piedāvājumu, nolikuma pielikumiem, 
iespējams iepazīties pielikumā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.04.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.04.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dace Pokšāne
Tālrunis:
67932669, 28953535
E-pasts:
poksane.dace@inbox.lv
Papildus informācija:

Fakss: 67932750

 

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.04.2015
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ikšķiles Olis"
Līguma priekšmets:
Dolomīta un grants šķembu piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam
Līguma cena:
24'840.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
20.05.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.