A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Trenažieru piegāde un uzstādīšana Baldones vidusskolas sporta kompleksā
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2015/04
Iepirkuma apraksts:

Publisko iepirkumu likuma 82.panta noteiktajā kārtībā veicamā iepirkuma Nolikumu, 
ieskaitot Tehnisko specifikāciju/Piedāvājumu, Nolikuma pielikumiem, iespējams
iepazīties  pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 14.aprīlis plkst.11:00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.04.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
31.03.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dace Pokšāne – Baldones novada domes iepirkuma speciāliste
Tālrunis:
67932669, 28953535
E-pasts:
poksane.dace@inbox.lv
Papildus informācija:

Fakss: 67932750

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
31.03.2015
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Sporta sistēmas”
Līguma priekšmets:
Trenažieru piegāde un uzstādīšana Baldones vidusskolas sporta kompleksā
Līguma cena:
6'000.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
17.04.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.