A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Malkas piegāde Baldones novada domes vajadzībām
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2015/03
Iepirkuma apraksts:

Publisko iepirkumu likuma 82.panta noteiktajā kārtībā veicamā iepirkuma Nolikumu, ieskaitot Tehnisko specifikāciju/Piedāvājumu, nolikuma pielikumiem, iespējams iepazīties pielikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 23.marts, plkst. 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
23.03.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
09.03.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dace Pokšāne
Tālrunis:
67932669
E-pasts:
poksane.dace@inbox.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
09.03.2015
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Būvelementi"
Līguma priekšmets:
Malkas piegāde Baldones novada domes vajadzībām
Līguma cena:
18'056.25
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
27.04.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.