A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Mācību korpusa ar skolas ēdnīcas kompleksu celtniecības 5. kārta
Veids:
no 14 000 EUR līdz 170 000 EUR
Numurs:
BND 2015/02
Iepirkuma apraksts:

Objekta apskate 3.martā, plkst14.00.
Ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta noteiktajā kārtībā veicamā iepirkuma Nolikumu, ieskaitot Tehnisko specifikāciju/Piedāvājumu, Nolikuma pielikumiem, iespējams iepazīties pielikumā.
* Jautājumi un atbildes - skatīt šeit

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 11.marts, plkst. 11:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
11.03.2015
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.02.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dace Pokšāne
Tālrunis:
67932669
E-pasts:
osvalds@baldone.lv
Papildus informācija:

Fakss: 67932750

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.02.2015
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “LC būve”
Līguma priekšmets:
Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Mācību korpusa ar skolas ēdnīcas kompleksu celtniecības 5. kārta
Līguma cena:
83'766.18
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
23.03.2015
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.