A+ A

Baldones novada domes sēdes

Baldones novada domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā otrdienā plkst. 17.00

Baldones novada domes sēde notiks otrdien, 2021. gada 27.aprīlī, plkst. 17.00, attālināti.

Sākot ar 2018.gadu domes sēžu materiāli tiek publicēti vienkopus. Iepriekšējo gadu materiāli apskatāmi sadaļā Arhīvs, kurā darba kārtība, pieņemtie lēmumi un audioieraksti ir atsevišķās sadaļās.