A+ A

Baldones novada domes sēdes

Baldones novada domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst. 17.00

Baldones novada domes sēde notiks otrdien, 2020. gada 24.novembrī, plkst. 17.00, attālināti.
Sākot ar 2018.gadu domes sēžu materiāli tiek publicēti vienkopus. Iepriekšējo gadu materiāli apskatāmi sadaļā Arhīvs, kurā darba kārtība, pieņemtie lēmumi un audioieraksti ir atsevišķās sadaļās.