A+ A

Darba kārtība

Notikušo sēžu darba kārtība:

 • 2017.gada 19.decembra novada domes sēdes Nr.18 (24) darba kārtība - Skatīt (41.64 KB)
 • 2017.gada 7.decembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.17 (23) darba kārtība - Skatīt (21.34 KB)
 • 2017.gada 28.novembra novada domes sēdes Nr.16 (22) darba kārtība - Skatīt (43.40 KB)
 • 2017.gada 4.novembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.15(21) darba kārtība:
  • Par Baldones novada domes priekšsēdētāja Andreja Požarnova atbrīvošanu no ieņemamā amata.
 • 2017.gada 31.oktobra novada domes sēdes Nr.14(20) darba kārtība - Skatīt (293.75 KB)
 • 2017.gada 19.oktobra novada domes ārkārtas sēdes Nr.13(19) darba kārtība:
  • Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.10.2017. vēstulē Nr. 1-18/7749 izteiktajiem iebildumiem par Baldones novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves".
  • Par 26.09.2017. saistošo noteikumu Nr.15 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā" precizēšanu.
 • 2017.gada 28.septembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.12(18) darba kārtība:
  • Par PII Vāverīte pedagogu atalgojumu.
 • 2017.gada 26.septembra novada domes sēdes Nr.11(17) darba kārtība - Skatīt (89.40 KB)
 • 2017.gada 7.septembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.10(16) darba kārtība:
  • Par Baldones novada domes izpilddirektores Ausmas Plūmes darba tiesisko attiecību pārbaudes laiku.
 • 2017.gada 29.augusta novada domes sēdes Nr.9(15) darba kārtība - Skatīt (78.97 KB)
 • 2017.gada 16.augusta novada domes ārkārtas sēdes Nr.8(14) darba kārtība - Skatīt (44.47 KB)
 • 2017.gada 25.jūlija novada domes sēdes Nr.7 (13) darba kārtība - Skatīt (41.15 KB)
 • 2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.6(12) darba kārtība:
  • Par domes 2017. gada 20. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma 1.1.§ “Par finanšu-attīstības komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 54. pantu.
  • Par domes 2017. gada 22. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma  “Par sociālo jautājumu komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55. panta 2. daļu.
 • 2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.5(11) darba kārtība:
  • Par amatu savienošanas atļauju.
 • 2017.gada 27.jūnija novada domes sēdes Nr.4(10) darba kārtība - Skatīt (42.74 KB)
 • 2017.gada 22.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.3(9) darba kārtība:
  • Par Sociālo jautājumu komitejas sastāvu.
 • 2017.gada 20.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.2(8) darba kārtība - Skatīt (21.67 KB)
 • 2017.gada 20.jūnija jaunievēlētās novada domes pirmās sēdes darba kārtība - Skatīt (21.84 KB)