A+ A

Domes sēdes

Ķekavas novada domes sēdes


Baldones novada domes sēdes
Sākot ar 2018.gadu domes sēžu materiāli tiek publicēti vienkopus. Iepriekšējo gadu materiāli apskatāmi sadaļā Arhīvs, kurā darba kārtība, pieņemtie lēmumi un audioieraksti ir atsevišķās sadaļās.