A+ A

Kontaktinformācija

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers tālr. 67 932 350
e-pasts: raimonds.audzers@baldone.lv
Priekšsēdētāja vietniece Inese Jēkabsone tālr. 67 932 025
e-pasts: inese.jekabsone@baldone.lv
Izpilddirektors Tatjana Tihoņenko tālr. 67 932 066, mob.tālr. 29 395 816
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv
Kancelejas vadītāja Dace Grāvīte tālr./fax 67 932 750
e-pasts: dome@baldone.lv
Kancelejas lietvede Linda Rence e-pasts: linda.rence@baldone.lv
Domes lietvede Evita Miezīte tālr. 28 620 884
e-pasts: evita.miezite@baldone.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Mugureviča tālr. 67 350 994
e-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ieva Pelcmane tālr. 67 932 304, mob.t. 28 689 335
e-pasts: barintiesa@baldone.lv
Bāriņtiesas sekretāre Guna Mugureviča tālr. 67 932 304
e-pasts: barintiesa@baldone.lv
Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Balodis tālr. 28 686 813
e-pasts: aivars.balodis@baldone.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Grāmatvedības vadītāja Evija Arāja tālr. 67 350 995
e-pasts: evija.araja@baldone.lv
Galvenā grāmatvede Anita Vanaga tālr. 67 932 355
e-pasts: anita.vanaga@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Edīte Andreļevska tālr. 67 932 466
e-pasts: edite.andrelevska@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Aija Vilde tālr. 67 932 431
e-pasts: aija.vilde@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Inta Lisovska tālr. 67 932 431
e-pasts: inta.lisovska@baldone.lv

JURIDISKAIS DIENESTS

Juridiskā dienesta vadītājs Agris Taurenis tālr. 67 932 884
e-pasts: agris.taurenis@baldone.lv
Juridiskā dienesta juriste    
Juridiskā dienesta juriste    

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Attīstības nodaļas vadītājs   mob.tālr. 29 323 110
e-pasts: attistiba@baldone.lv;
Projektu vadītājs Renārs Manuilovs mob.tālr. 29 323 110
e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists
"Baldones ziņas" redaktors
Eva Dišlere mob.tālr. 28 383 654
e-pasts: eva.dislere@baldone.lv, sab.attiecibas@baldone.lv
e-pasts rakstu iesūtīšanai izdevumam "Baldones Ziņas": baldoneszinas@baldone.lv

Tūrisma informācijas punkts - Mercendarbes muižā

Tūrisma organizatore Irina Sietiņa mob.tālr. 28 692 654
e-pasts: turisms@baldone.lv

BALDONES NOVADA JAUNIEŠU CENTRS

Jaunatnes darbinieks Armands Mežinskis e-pasts: jaunatne@baldone.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja Inguna Smildziņa tālr. 67 350 996, mob.tālr. 27 840 484
e-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ilga Deņisenoka tālr. 67 350 993, mob.tālr. 27 840 484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos Ilona Dombrovska tālr./fax 67 932 067, mob.tālr. 27 840 484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Ineta Lazda tālr./fax 67 932 067, mob.tālr. 27 840 484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN ZEMES IERĪCĪBAS NODAĻA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja Aija Ciseļonoka tālr. 67 932 883,  mob.tālr. 26 393 469
e-pasts: aija.ciselonoka@baldone.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Ginta Erdmane tālr. 67 932 329, mob.tālr. 20 283 978
e-pasts: ginta.erdmane@baldone.lv

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja Ilona Pētersone mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv
Būvinspektors Jānis Fricsons mob.tālr. 25 638 967
e-pasts: buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Jānis Leitāns mob.tālr. 27 896 898
e-pasts: pucud@baldone.lv
Pilsētas dārzniece Daiga Kalniņa mob.tālr. 29 391 771

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Konsultants   tālr. 66 954 863
e-pasts: baldone@pakalpojumucentri.lv

BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja Inga Pipare tālr. 67 932 323
e-pasts: inga.pipare@baldone.lv
biblioteka@baldone.lv

KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra direktors Gunārs Zeiferts tālr. 67 932 738, mob.tālr. 26720591
e-pasts: gunars.zeiferts@baldone.lv
Kultūras darba organizatore Inta Vidže e-pasts: inta.vidze@baldone.lv
Kultūras darba metodiķe Ieva Upeniece mob.tālr. 25 634 747
e-pasts: ieva.upeniece@baldone.lv

BALDONES MUZEJS

Baldones muzeja vadītāja Elīna Rasnace mob.tālr. 29 149 420
e-pasts: muzejs@baldone.lv
Muzeja krājuma glabātāja Sandra Eglīte mob.tālr. 29 149 420
e-pasts: sandra.eglite@baldone.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Diennakts dežūrgrupa   mob.tālr. 22 044 471
Priekšnieks    
Priekšnieka vietnieks Mareks Zālītis e-pasts: mareks.zalitis@baldone.lv

SPECIĀLISTI

Galvenais enerģētiķis Uldis Veinbergs mob.tālr. 29 421 655
e-pasts: energo@baldone.lv
Lauku attīstības konsultante Inese Jēkabsone tālr. 67 932 025,  mob.tālr. 26 328 940
e-pasts: inese.jekabsone@baldone.lv
Pašvaldības mežu apsaimniekotājs Valdis Skadiņš mob.tālr. 29 463 098
Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104. kab. vai
e-pasts: dome@baldone.lv
Iepirkumu speciālists Solvita Zavacka mob.tālr. 28 281 721, tālr. 67 932 669
solvita.zavacka@baldone.lv
Personāla vadītāja Sandija Ezera mob.tālr. 26 199 621
e-pasts: sandija.ezera@baldone.lv
Personāla speciāliste Liene Leimane e-pasts: liene.leimane@baldone.lv
Būvniecības speciālists Jānis Fricsons e-pasts: janis.fricsons@baldone.lv
Datortehnikas inženieris Andris Paupers tālr. 67 932 885
e-pasts: andris.paupers@baldone.lv
Izglītības speciālists
  P.,C.: 8:00-12:30, 13:30-17:00
Ilze Priževoite tālr. 26 683 551
e-pasts: ilze.prizevoite@baldone.lv
Datu aizsardzības speciālists   tālr.
e-pasts:
Lauku kapu pārzine un atbildīgā par kapliču Ilze Treimane tālr. 67 932 883,  mob.tālr. 26 430 802
Pilsētas kapu pārzine Ārija Bula mob.tālr. 26 737 040
Tirgus inspektore Dzintra Cīrule mob.tālr. 26 032 503

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!