A+ A

Darba laiks un rekvizīti

Baldones novada dome informē, ka no 14. oktobra līdz 6. novembrim domes ēkā, Pārupes ielā 3, Baldonē, apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Saziņa ar apmeklētājiem notiek elektroniskā veidā:

  • Aicinām iedzīvotājus pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
  • Iesniegumus Baldones novada domes iestādēm, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, iespējams nosūtīt uz pašvaldības oficiālo  e-pasta adresi: dome@baldone.lv.
  • Ja nav iespējams iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, pie Baldones novada domes ieejas ārdurvīm atrodas dokumentu iesniegšanai paredzēta pastkastīte. Tā tiek pārbaudīta divas reizes dienā un saņemtie dokumenti tiek elektroniski apstrādāti.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 67932750.

Gadījumos, kad apmeklētāju pieņemšana nav iespējama attālināti, pēc iepriekšējās vienošanās ar noteiktu speciālistu, pašvaldības pieņemšanas dienās (pirmdienās un ceturtdienās) apmeklētāji var tikt pieņemti, ar nosacījumu, ka apmeklētājs atrodas pašvaldības telpās ar mutes un deguna aizsegu (izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam). Pieteikties apmeklējumam var pie katra speciālista personīgi vai zvanot uz domes vienoto tālruni 67932750 vai rakstot uz e-pastu dome@baldone.lv.

Baldones novada dome

Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV-2125
Tālr., Fakss 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv
Reģ.Nr. 90000031245

Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV30UNLA0003011130719
Kods: UNLALV2X

Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV89HABA0551024293520
Kods: HABALV22

Kancelejas darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
   Piektdien: 08.00 - 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Domes darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
   Piektdien: 08.00 - 14.00

Administrācija un speciālisti apmeklētājus pieņem:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00

Baldones novada Būvvalde apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Domes kases darba laiks:  
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 18.30
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 16.30
   Piektdien: kase slēgta

Skatīt karti