A+ A

Darba laiks un rekvizīti

Ņemot vērā valdības noteiktos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, Baldones novada dome APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM un saziņa ar speciālistiem notiek TIKAI attālināti.

  • Aicinām iedzīvotājus Baldones novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
  • Iesniegumus Baldones novada domes iestādēm, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, iespējams nosūtīt uz pašvaldības oficiālo  e-pasta adresi: dome@baldone.lv.
  • Ja nav iespējams iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, pie Baldones novada domes ieejas ārdurvīm atrodas dokumentu iesniegšanai paredzēta pastkastīte. Tā tiek pārbaudīta divas reizes dienā un saņemtie dokumenti tiek elektroniski apstrādāti.
  • Ārkārtējās situācijas laikā Baldones novada dome turpinās darbu ierastajā kārtībā.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 67 932 750.
Baldones novada dome

Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV-2125
Tālr., Fakss 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv
Reģ.Nr. 90000031245

Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV30UNLA0003011130719
Kods: UNLALV2X

Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV89HABA0551024293520
Kods: HABALV22

Kancelejas darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
   Piektdien: 08.00 - 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Domes darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
   Piektdien: 08.00 - 14.00

Administrācija un speciālisti apmeklētājus pieņem:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00

Baldones novada Būvvalde apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Domes kases darba laiks:  
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 18.30
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 16.30
   Piektdien: kase slēgta

Skatīt karti