A+ A

Darba laiks un rekvizīti

Ņemot vērā valdības noteiktos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, Baldones novada dome APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM un saziņa ar speciālistiem notiek TIKAI attālināti.

  • Aicinām iedzīvotājus Baldones pilsētas pārvaldei adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
  • Iesniegumus Baldones pilsētas iestādēm, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, iespējams nosūtīt uz pašvaldības oficiālo  e-pasta adresi: baldone@kekava.lv.
  • Ja nav iespējams iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, pie Baldones novada domes ieejas ārdurvīm atrodas dokumentu iesniegšanai paredzēta pastkastīte. Tā tiek pārbaudīta divas reizes dienā un saņemtie dokumenti tiek elektroniski apstrādāti.
  • Ārkārtējās situācijas laikā Baldones pilsētas pārvalde turpinās darbu ierastajā kārtībā.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 28 012 895 vai 67 932 750.

Baldones pilsētas pārvalde
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125
Tālr. 28 012 895
e-pasts: baldone@kekava.lv

Norēķinu rekvizīti:

   Ķekavas novada pašvaldība
   Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
   Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
   Reģ.Nr. 90000048491

   Banka: AS "SEB banka"
   Konts: LV30UNLA0003011130719
   Kods: UNLALV2X

   Banka: AS "Swedbank"
   Konts: LV89HABA0551024293520
   Kods: HABALV22

Pārvaldes darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
   Otrdien: 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
   Trešdien: 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
   Ceturtdien: 9.00 - 13.00, 14.00 - 19.00
   Piektdien: 08.00 - 14.00 (bez pusdienas pārtaukuma)

Administrācija un speciālisti apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta:
   Pirmdien: 8.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
   Ceturtdien: 9.00 - 13.00, 14.00 - 19.00

Baldones Būvvalde apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Pārvaldes kases darba laiks:  
   Ceturtdien: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.30

Skatīt karti