A+ A

Baldones novada dome

Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125
Tālr., Fakss 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv
Reģ.Nr. 90000031245

Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV30UNLA0003011130719
Kods: UNLALV2X

Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV89HABA0551024293520
Kods: HABALV22

Domes darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
   Piektdien: 08.00 - 14.00

Administrācija un speciālisti apmeklētājus pieņem:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00

Baldones novada Būvvalde apmeklētājus pieņem:
   Būvvaldes vadītāja, teritorijas plānotājs:
      Pirmdien: 13.30 - 19.00
   Būvinspektors:
      Otrdien: 13.30 - 17.00
   Būvvaldes vadītāja, būvinspektors, teritorijas plānotājs:
      Ceturtdien: 8.00 - 12.30

Domes kases darba laiks:  
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 18.30
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 16.30
   Piektdien: kase slēgta