A+ A

Sociālās palīdzības atbalsti

Sociālais atbalsts Baldones novada iedzīvotājiem

Sociālo atbalstu Baldones novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt ģimenes (personas), kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Baldones novada teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus, izņemot aizgādņi un politiski represētas personas.

 

Baldones novadā sociālās palīdzības pabalstus izmaksā saskaņā ar

20.02.2013. Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem” un 16.02.2016. Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Sociālā atbalsta veidi Baldones novada  iedzīvotājiem" 

Atbalsta veidi:

 • Atbalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm.
 • Vecāku maksu atlaide par ēdināšanas pakalpojuma pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu un dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm.
 • Atbalsts aizgādņiem.
  • 75,00 EUR gadā.
 • Atbalsts politiski represētiem.
 • 50,00 EUR gadā.
 • Atbalsts apbedīšanas izdevumu daļējai segšanai.
 • 40% no valstī esošās minimālās algas (172,00 EUR).
 • Atbalsts jaundzimušā bērna vecākiem.
 • 50 % no valstī esošās minimālās algas (215,00 EUR).
 • Par katru otro un nākamo jaundzimušo bērnu tiek palielināts par 35,00 EUR par katru bērnu.

 

Kā saņemt atbalstu

 Vēršoties Baldones novada Sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Prasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums (izņemot atbalstu politiski represētām personām).

Nepieciešamības gadījumā atbalsta pieprasītājs iesniedz rēķinus un samaksas čekus par precēm vai pakalpojumiem ne vecākus par trīs mēnešiem.

 

Dokumentus var sūtīt arī pa pastu Baldones novada Sociālajam dienestam, Pārupes iela 3, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125.