A+ A

Izsoles

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

 

Ķekavas novada pašvaldība rīko elektroniskās izsoles ar augšup ejošu soli sekojošiem nekustamiem īpašumiem:

 

  1. “Druvaldi”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8025 008 0086, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8025 008 0086 – 10,2 ha platībā, 8025 008 0151 – 0,4084 ha platībā un 8025 008 0215 – 0,9270 ha platībā, kopējā zemes platība 11,5354 ha. Sākumcena – 30000 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 3000 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 11.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.11.2021. plkst.13.00.
  2. Ķeguma prospekts 22, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 001 5805, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5805, 0,3921 ha platībā. Sākumcena – 12500 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 1250 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 11.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.11.2021. plkst.13.00.
  3. “Rozītes Nr.25”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8025 004 0077, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 007 0077, 0,0701 ha platībā. Sākumcena – 1600 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 160 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 11.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.11.2021. plkst.13.00.
  4. “Saulsardzes”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8025 008 0190, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0190, 2,5996 ha platībā. Sākumcena – 15700 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 1570 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 11.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.11.2021. plkst.13.00.
  5. Smilšu iela 8, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 001 5719, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 5719, 0,12 ha platībā. Sākumcena – 8800 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 880 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 11.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.11.2021. plkst.13.00.
  6. “Upeszemes”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8025 008 0187, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0187, 3,2284 ha platībā. Sākumcena – 20100 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 2010 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 11.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.11.2021. plkst.13.00.

 

Izsolēm pretendenti var reģistrēties no 11.10.2021. plkst. 13.00 līdz 31.10.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamo īpašumu zvanīt 26643467.