A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu:

 • Lapu iela 3, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0140, kadastra apzīmējums 8005 001 0137 ar kopējo zemes platību 1431 m2. Izsoles sākumcena noteikta EUR 14500,-, drošības nauda EUR 1450,-. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit. Foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2020. gada 14.jūlijā plkst.15:00, semināru zālē.
  Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 13.jūlijam plkst. 12:00. (210.91 KB)

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas G. Erdmanes iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā.


 

2020. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Liepu aleja 6-6, Baldone (summa EUR  2800,-);
 • Lauku iela 21, Baldone (summa EUR 8600,-);
 • Loka iela 6, Baldone (summa EUR 1840,-)
 • Loka iela 6A, Baldone (summa EUR 1520,-)

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja augošu koku ciršanas tiesību nekustamajā īpašumā:

 • “Meži”, Baldones pagastā, Baldones novadā, 4,5 ha platībā (summa EUR  14800,-);

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • “Rozītes Nr. 12”, Baldones pag., Baldones nov. (summa EUR 1850,-)

2020. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Dārza iela 11, Baldone (summa 14700,- EUR)
 • “Jaunvidiņi”, Baldones pag., Baldones nov. (summa 16900,- EUR)

2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1.810,-)

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13.400,-)
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7.100,-)
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2.600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12.100,-)
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6.600,-)

2019. gada 15.augustā Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja augošu koku ciršanas tiesības nekustamajos īpašumos:

 • Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Reiskatu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Lapsēnu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā

Izsoles nosolītā cena EUR 55.200,-

2019. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • A. Saulieša iela 14, Baldone - (summa EUR 14200,-)
 • Bērzu iela 7, Baldone - (summa EUR 10200,-)

2019. gada oktobrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • Daugavas iela 44A, Baldone - (summa EUR 1700,-)
 • Volkswagen Caddy - (summa EUR 320,-)