A+ A

e-pakalpojumi Latvijā

Pakalpjums

Pakalpjuma sniedzējs

E-paraksts (sīklietotne)

VAS LVRTC

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

Latvija.lv

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

Latvija.lv

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

Latvija.lv

Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

Latvija.lv

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (piejams arī internetbankām)

PMLP, VZD

Elektroniskā pieteikšanās sistēma

LAD

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

VID

Mani dati CSDD

CSDD

OCTA polise online

OCTA.LV

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (pārbaudīt polises darbību)

LTAB.LV

Mani dati VZD

VZD

Manā īpašumā deklarētās personas (piejams arī internetbankām)

PMLP, VZD, TA

Pārbaude, vai personai ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē (piejams arī internetbankām)

PMLP

Mani vai manas pārstāvētās personas dati Iedzīvotāju reģistrā (piejams arī internetbankām)

PMLP

Kadastra informācijas sistēma

VZD

Mani dati kadastrā

VZD

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (piejams arī internetbankām)

PMLP

Latvenergo

Latvenergo

Lursoft dati

Lursoft

Lattelecom

Lattelecom

Ziņojums pašvaldībai

ZZ Dats

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

ZZ Dats

Pakalpjums  ( pieejams anonīmi )

 

Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

IEM IC

Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem

IEM IC

IIzziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību

IEM IC

Iekšlietu ministrijas publiski piedāvātie e-pakalpojumi (administratīvie sodi, personas sodāmība, transportlīdzekļa pārbaude)

IEM IC

E-pakalpojumi portālā www.latvija.lv