A+ A

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125; tel. 67350994;  e-pasts dzimtsaraksti@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks:

Pirmdienās – 14.00 - 19.00 
Otrdienās - 15.00 - 17.00
Trešdienās – 14.00 -  17.00
Ceturtdienās -08.00-12.00
Piektdienās - 8.00 -14.00

 

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS MAIŅA

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz personīgi, jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iesniedzot iesniegumu jāsamaksā valsts nodeva 71,14 eiro tai pašvaldībai, kuras dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu. 

CIVILSTĀVOKĻA AKTA REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA VAI ATJAUNOŠANA

  Izdarot reģistru papildināšanu vai labošanu jāmaksā valsts nodeva - EUR 7.

Valsts nodeva nav jāmaksā, ja papildināšana, labošana vai anulēšana tiek veikta iestāžu pieļauto kļūdu dēļ un gadījumos, kas saistīti ar adopciju vai paternitātes noteikšanu.