A+ A

Miršanas reģistrācija

Nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125; tel. 67350994;  e-pasts dzimtsaraksti@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks:

Pirmdienās – 14.00 - 19.00 
Otrdienās - 15.00 - 17.00
Trešdienās – 14.00 -  17.00
Ceturtdienās -08.00-12.00
Piektdienās - 8.00 -14.00

 

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Personai, kura paziņo par miršanas faktu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

·        Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos,

·        Mirušās personas pase. 

Miršanas reģistrācija ir bezmaksas.

* Vienotajā portālā www.latvija.lv  publicēts informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.

Materiāls tapis valsts pārvaldes iestāžu, ārstniecības iestāžu, apbedīšanas nozares asociāciju un uzņēmumu sadarbībā un vienkopus sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas līdz apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.

Materiāls pieejams portālā ww.latvija.lv, sadaļā “Dzīves notikumi” -> “Māja un vide” -> “Mirušo apbedīšana”. Saite: https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Maja-un-vide/apbedisana.