A+ A

Dzimšanas reģistrācija

Nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125; tel. 67350994;  e-pasts dzimtsaraksti@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks:

Pirmdienās – 14.00 - 19.00 
Otrdienās - 15.00 - 17.00
Trešdienās – 14.00 -  17.00
Ceturtdienās -08.00-12.00
Piektdienās - 8.00 -14.00


DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu;
2) paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību;
3) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra( ja līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;

Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru.

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.

Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

Bērna dzimšanas reģistrācija ir bezmaksas.