A+ A

Būvvaldes lēmumi

Vienotā "Būvniecības informācijas sistēma"

2014. gads - 2016. gads

Baldones novada būvvaldē pieņemtie lēmumi no 2014.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 23.decembrim. /publicēts 23.12.2016/

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par Baldones novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 29.09.2014.

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 06.01.2014. līdz 24.01.2014
/Publicēts 27.01.2014/

2013. gads

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 16.12.2013. līdz 20.12.2013  Skatīt...
Publicēts 20.12.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 09.12.2013. līdz 14.12.2013. Skatīt...
Publicēts 14.12.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 15.11.2013. līdz 29.11.2013. Skatīt...
Publicēts 02.12.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 11.11.2013. līdz 15.11.2013. Skatīt...
Publicēts 15.11.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 04.11.2013. līdz 08.11.2013. Skatīt...
Publicēts 08.11.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 28.10.2013 līdz 01.11.2013. Skatīt...
Publicēts 01.11.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 25.10.2013. Skatīt...
Publicēts 25.10.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 17.10.2013. Skatīt...
Publicēts 17.10.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 07.10.2013. Skatīt...
Publicēts 07.10.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 13.09.2013. Skatīt...
Publicēts 26.09.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 13.09.2013. Skatīt...
Publicēts 17.09.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 29.08.2013. Skatīt...
Publicēts 29.08.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 12.08.2013. Skatīt...
Publicēts 15.08.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 08.08.2013. Skatīt...
Publicēts 12.08.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 31.07.2013. Skatīt...
Publicēts 02.08.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 26.07.2013. Skatīt...
Publicēts 29.07.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 19.06.2013. Skatīt...
Publicēts 19.06.2013