A+ A

Ziņas

Vakance nepilngadīgo lietu inspektora amatam

19.05.2020.
3194_informacija_277.jpg

Baldones novada dome aicina pieteikties vakantajam nepilngadīgo lietu inspektora amatam Baldones pašvaldības policijā.

Šogad vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā bezprocentu īstermiņa aizdevumu

18.05.2020.
3190_zemkopibas_ministrija.jpg

Ceturtdien, 14.maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”. Tas paredz lauksaimniekiem vienoto platības maksājuma avansu piešķirt kā īstermiņa bezprocentu aizdevumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi. Savukārt lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem un lauksaimniekiem stabilizēs naudas plūsmu, kā arī nodrošinās ekonomisko dzīvotspēju un attīstību.

Padarītie darbi novada teritorijā

16.05.2020.
3189_dsc_0002.jpg

Maijā ir sākti vai turpināti trīs nozīmīgi darbi novada teritorijā -  Zīļu ielas trotuāra uzlabošana, āra slidotavas pārbūve un žoga uzstādīšana Vanagkalnu estrādē. 

Trešdienas vakara tirgus atklāts

14.05.2020.
3185_dsc_0033.jpg

13.maija vakarā Baldonē norisinājās vakara tirgus. Lieli un mazi Baldones novada iedzīvotāji apmeklēja tirgus laukumu, lai atbalstītu vietējos tirgotājus un noskatītu sev ko tīkamu. Piedāvājuma klāsts nebija liels, ņemot vērā maija aktualitātes – tirgotāji piedāvāja lauku labumus, dažādus augļu un dārzeņu stādus, krāšņas puķes podos, kā arī medu un tā izstrādājumus.

Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās un par reliģisko organizāciju darbību no 12. maija

13.05.2020.
3183_tieslietu_ministrija.jpg

Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās un reliģisko organizāciju darbību, sākot no 2020. gada 12. maija.

Talkas nozīme saglabājas

13.05.2020.
3174_talkosim_baldone_2.jpg

Ir iedibinājušās gadiem ilgas tradīcijas, kuras ir vērts saglabāt un attīstīt turpmāk. Viena no tām – sakopšanas talka, kuras pamats ir iemācīt ģimenē tradīciju nemēslot un sadzīves pārpalikumus šķirot un atdot uz pārstrādi. Ne jau ar pamanīšanu, ka ir piemēslots, mēs risinām jautājumu par apkārtējās vides tīrību, bet ar paradumu nogādāt atlikumus no darbības un sadzīves procesiem uz otrreizējo pārstrādi.

13.maijā - vakara tirgus Baldonē

13.05.2020.
3161_vakara_tirgus_baldone_kopija.jpg

Aicinām iedzīvotājus uz vakara tirgu Baldonē. Šodien, 13.maijā, no plkst. 18.00 līdz 21.00 Baldones tirgus laukumā. Muzikāla atmosfēra priecēs Jūs, izvēloties lauku labumus, roku darinājumus un noderīgas lietas saimniecībā.

Tirgotāji var pieteikties pa tālruni 26032503. Tirgus laukuma adrese - Sporta iela 2.

Pašvaldības iestāžu darba režīms no 13.maija

12.05.2020.
3182_informacija_277.jpg

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, darba organizēšanu pašvaldības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (ar 2020. gada 7. maija grozījumiem, kas stājas spēkā 2020. gada 12. maijā), 11.maijā Baldones novada domes izpilddirektore Tatjana Tihoņenko izdeva rīkojumu, kurā noteikts pašvaldības iestāžu darba režīms no 13.maija.

Izsoles

11.05.2020.
3180_informacija_277.jpg

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus: Dārza iela 11, Lapu iela 3 un "Jaunvidiņi".

No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs

11.05.2020.
3179_autotransporta_direkcija.jpg

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, no rītdienas, 12.maija, pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats u.tml. Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega.

Informācija PII “Vāverīte” izglītojamo vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem

11.05.2020.
3177_vaaverite.jpg

No 12.maija Baldones pirmsskolas izglītības iestādē "Vāverīte" tiks nodrošināta obligātās izglītības vecumā esošo 5 - 6 gadīgo bērnu sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei, pamatojoties uz 7.maija grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Izglītojamajiem, kuri neapmeklēs iestādi tiks nodrošinātas mācības attālināti. Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, tiks turpināta dežūrgrupu darbība. Vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem informēt izglītības iestādi par bērna apmeklējumu pa tālruņiem 67932793, 26531542 darba dienās no plkst. 7.00 līdz 17.00

Ārkārtējo situāciju Latvijā pagarina līdz 9.jūnijam

08.05.2020.
3176_img_4563.jpg

Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. No 12.maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās un tūrisma jomās.

Par krīzes situācijas pabalstu

07.05.2020.
3163_informacija_277.jpg

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrajā daļā noteiktajam, pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi, pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, 28.aprīlī, Baldones novada Domes sēdē, tika pieņemts lēmums:  

Aptaujas anketa par Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi

07.05.2020.
3175_informacija_277.jpg

Baldones novada Sociālais dienests izveidojis aptaujas anketu, lai noskaidrotu Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi uz ģimenēm un mājsaimniecībām Baldones novadā, kā arī nepieciešamību pēc sociālajiem pakalpojumiem.
Lūdzam novada iedzīvotājus aizpildīt aptauju! Mums Jūsu viedoklis ir svarīgs!

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

06.05.2020.
3173_zied_zeme.jpg

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu no 13.06. - 13.07.2020. rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Aicina dažādu profesiju speciālistus pieteikties projektā "Mācītspēks" un jau šogad sākt apgūt skolotāja profesiju

05.05.2020.
3162_macitspeks.jpg

Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām ikvienā sabiedrībā. Lai veicinātu Latvijas izglītības kvalitāti un risinātu kvalificētu pedagogu trūkumu, dažādu jomu pārstāvjiem tiks sniegta iespēja iegūt pedagoga izglītību un dalīties savās zināšanās un pieredzē ar skolēniem. 23. aprīlī sācies šogad pēdējais pieteikšanās posms projektā „Mācītspēks” ar mērķi Latvijas skolotāju rindas papildināt ar 100 dažādu jomu profesionāļiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 18. maijam.

Baldones novada domes sēdē Nr.5 pieņemtie lēmumi

01.05.2020.
3172_informacija_277.jpg

28.aprīlī, Baldones novada domes sēdē, tika pieņemti 23 lēmumi:

Par iznomāto telpu nomas maksas atcelšanu

01.05.2020.
3171_informacija_277.jpg

Aprīlī, Baldones novada domē, saņemti divi iesniegumi no Baldones novada uzņēmējiem, kuros lūgts samazināt vai atcelt pilnībā nomas maksu iznomātajām Baldones novada pašvaldības īpašumā esošajām telpām uz laiku, kamēr Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 epidēmijas uzliesmojumu.

SIA "BŪKS" informē

30.04.2020.
3168_buks_sia.jpg

Baldones pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie jaunizbūvētiem kanalizācijas kolektora un ūdensvada atzariem (tīkli nodoti ekspluatācijā 2020.gada 13.februārī):

• 1.rajons (Dzirnavu, Senču, Saules, Pļavu un Rīgas ielas posms no Rīgas 24 līdz 36).
• 2.rajons (Lauku, Tērmaņu, Ārstniecības, Avotu, Kastaņu, Mežmalas, Lejas, Pilskalna, Skolas, Stadiona, Odu ielas un Rīgas iela 95, 97 un 99).
• 3.rajons (Zīļu, Lazdu, Jāņu, Gravas, Zemes, Vēju, Ziedu un Tiltu ielas).

2020. gadā tiešo maksājumu vienotā iesnieguma termiņš ir pagarināts līdz 15. jūnijam

30.04.2020.
3164_zemkopibas_ministrija.jpg

Otrdien, 28. aprīlī, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” pagarinot vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņu no 22. maija uz 15. jūniju.