A+ A

Ziņas

NVA piedāvā bezdarbniekiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

03.10.2019.
2880_untitled.jpg

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus strādājot kādā noteiktajā profesijā un praktiskajā darbā iegūstot profesionālās zināšanas un prasmes, ir kļuvuši par sava aroda meistariem, bet viņiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecības, un tas, darbu zaudējot, kļūst par nopietnu šķērsli jauna darba meklējumos. Lai darba vidē apmācīti speciālisti būtu konkurētspējīgāki darba tirgū un, darbu zaudējot, pēc iespējas ātrāk varētu atrast jaunu darbu savā profesijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā reģistrētajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, proti, NVA atlīdzina reģistrētajiem bezdarbniekiem ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saistītos izdevumus, ja pēc profesionālās kompetences novērtēšanas ir saņemts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsēta” (Nr.5.3.1.0/17/I/006) īstenošanu

03.10.2019.
2879_img_20190927_104116.jpg

Šobrīd Kohēzijas Fonda (KF) projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsēta” (Nr.5.3.1.0/17/I/006), ir noslēguma fāzē. Drīz tiks pabeigti pēdējie asfaltēšanas darbi un teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana. Lasiet vairāk spiežot uz raksta!

Baldones novadā būtiski pieaug iespējas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

01.10.2019.
2878_informacija_277.jpg

Baldones novads bez atlīdzības ir ieguvis nekustamo īpašumu Mežvidu ielā 17, Baldonē, lai sniegtu novada iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Gan Baldones novada sociāli mazaizsagātākie iedzīvotāji, gan kvalificēti speciālisti ir pelnījuši labiekārtotas telpas. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai visiem iedzīvotājiem tiktu sniegtas vienādas iespējas, un tie ir motivēti aktīvi iesaistīties darba tirgū.

Baldones novada domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers:
Šis ir nozīmīgs solis, ko spērusi Baldones novada dome, lai risinātu kvalitatīvu mājokļu pieejamību gan mazaizsargātām mājsaimniecībām, gan jauniem speciālistiem. Īpašuma pārņemšana ļaus sakārtot sociālās aprūpes jomu Baldonē. Šobrīd Baldones Sociālās aprūpes centra telpas nav atbilstošas mūsdienu standartiem, tās ir šauras un to plānojums neatbilst pensijas vecuma cilvēku vajadzībām. Savukārt, sociālo dzīvokļu trūkums Baldonē ir problēma, ko mērķtiecīgi spēsim atrisināt. Pārņemot valsts aprūpes centra filiāles 6000 kvadrātmetrus lielo ēku, mums ir aktīvi jāstrādā, lai jau tuvākā laikā jaunos mājokļos nonāktu gan Baldones mazaizsagātākie iedzīvotāji, gan kvalificētie speciālisti.”

Jaunsardzes pulciņš Baldones novadā

01.10.2019.
2877_js_logo01_4b159f63f1444cbeb3a200d7b362b01f.jpg

2018./2019. mācību gadā Baldones vidusskolā sāka darboties Jaunsardzes pulciņš. Īss ieskats tajā, ko esam paveikuši šajā laikā.

Katru nedēļu notika nodarbības gan klasē, gan ārpus tās, kurās jaunsargi uzzināja informāciju par Jaunsardzes veidošanos un Latvijas vēsturi, apguva ierindas mācību un drošības noteikumus, mācījās sadarboties grupā. Sestdienās notika pārgājieni, orientēšanās, saliedēšanas pasākumi, kuros jaunsargi apguva prasmi orientēties apvidū, atbalstīt viens otru, pilnveidot fiziskās īpašības. Esam piedalījušies vairākās nometnēs, kurās apguvām individuālās lauku kauju iemaņas, esam stāvējuši goda sardzē Barikāžu atceres pasākumā. Baldones novada svētkos esam izmēģinājuši savus spēkus Sporta spēlēs. Mācību gads tika noslēgts ar Jaunsarga svinīgā solījuma došanu. Tie jaunieši, kuri sevi bija apliecinājuši nodarbībās un pasākumos, deva Jaunsarga svinīgo zvērestu.

Arī šajā mācību gadā tiek plānotas nodarbības, mācību ekskursijas un pārgājieni, piedalīšanās nometnēs, kā arī patriotiskie pasākumi. Tiem, ka ir vēlme iestāties Jaunsardzē, droši nāc un pievienojies mums! Nodarbības notiks trešdienās Baldones vidusskolā, 9. kabinetā!

Informāciju sagatavoja jaunsargu instruktors Jānis Kušners

VUGD aicina skolēnus piedalīties konkursā “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!”

01.10.2019.
2876_sagatavo_majokli.jpg

Jau pēc trīs mēnešiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, katrās mājās ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kurš laicīgi brīdinās par mājoklī izveidojušos piedūmojumu un ļaus izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šoruden aicina 5.-12.klašu skolēnus iesūtīt savu redzējumu par dūmu detektoru nozīmību katrā mājoklī.

Aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam “Baldones goda pilsonis”

30.09.2019.
2874_baldones_goda_pilsonis_2019istais.jpg

Baldones novada dome aicina iedzīvo­tājus pieteikt kandidātu apbalvo­jumam "Baldones Goda pilsonis", kas ir augstākais apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Baldones labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zi­nātnes vai saimnieciskajā un citā dar­bā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicinot Baldones novada pozitīva tēla veidošanu. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgsto­ša, priekšzīmīga un panākumiem bagā­ta darbība. Kopā ar apbalvojuma „Bal­dones Goda pilsonis” piešķiršanu tiek izsniegta arī naudas balva, kas ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā, pēc nodokļu nomaksas. Sīkāka informācija un nolikums www.baldone.lv. Kandidātu pieteikšana, iesniedzot pa­matojumu, līdz 25. oktobrim elektronis­ki, sūtot e-pastu uz dome@baldone.lv , vai klātienē, iesniedzot domes kancele­jā, Pārupes ielā 3, Baldonē. Baldones Goda pilsoņa apbalvošana no­tiks 15. novembrī. Apbalvojuma piešķiršanas nolikums ŠEIT.

Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju

30.09.2019.
2871_lm_pensiju_indeksacija2019_druka01.jpg

Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī - tiek pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju indeksāciju. To nosaka likums “Par valsts pensijām”. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. Tas tiek darīts, lai cilvēkiem piešķirtās pensijas būtu salāgojamas ar esošo inflāciju un reālo dzīves līmeni.

Jautājumi, kas skar pensijas, ir ļoti jūtīgi un ne vienmēr vienkārši saprotami. Kas ir šogad jāzina par pensiju indeksāciju? Uz jautājumiem atbild labklājības ministre Ramona Petraviča.

Apstiprināts projekts „Baldones koncertflīģelis” un uzsākta īstenošana

30.09.2019.
2870_leader.jpg

Biedrība „Mūzikas Baltā pils” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Baldones koncertflīģelis” Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000014 īsteno viena koncertflīģeļa iegādi.

VUGD atgādina: lai pavasarī nedegtu kūla, rudenī jāsakopj savs īpašums!

30.09.2019.
2869_kula.jpg

Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji ik dienas steidzas dzēst vairākus desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hektāru Latvijas teritorijas, bet arī cieš un pat iet bojā cilvēki. Šogad kūlas ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, bet cieta 11! Lai pasargātu sevi un savu īpašumu, kā arī mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus un pašvaldības savlaicīgi sakopt sev piederošās teritorijas jau rudenī, lai pavasarī nebūtu kūlas, kam degt!

Atbalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai pensijas vecuma personām

30.09.2019.
2868_informacija_277.jpg

Baldones novada Sociālais dienests no š.g. 4.jūlija uzsāk pieņemt iesniegumus sociālajam atbalstam pensijas vecuma personām medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai.

Baldones kūrvietai 222

25.09.2019.
2865_bdnm500.jpg

Šodien aprit 222 gadi kopš kūrvietas dibināšanas, kas uzskatāms 1797. gada 25. septembris: šajā datumā Krievijas imperators Pāvils I izdeva pavēli Kurzemes gubernatoram Matvejam Lamzdorfam. Ar šo dokumentu tika sniegta atļauja privātpersonām, nemaksājot gruntsnaudu, veikt pie Baldones minerālūdens avota labiekārtošanas darbus, veidot dziedniecības iestādi, kā arī uzbūvēt aptieku un traktieri, lai slimnieki varētu braukt uz Baldoni ārstēties.

Mūsdienās mēs lepojamies ar skaistu apskates objektu - Baldones atjaunoto Ceriņu parku. Parkā ir atgriezušās visu iemīļotās sēravota skulptūras “Māra”, “Vāverīte” un “Ķirzaciņa”, kā arī atjaunots paviljons virs sēravota. Jebkurš baldonietis vai Baldones viesis joprojām var nobaudīt minerālūdeni kādā no strūklakām.

Atzīmējot šo skaisto skaitli, LNA Siguldas ZVA galvenā fondu glabātāja Linda Skriba ir sagatavojusi apjomīgu pētījumu par Baldones kūrvietu cauri laikiem. Piedāvājam lasītājiem iepazīties ar pētījumu "Senās liecības par Baldones sērūdeni" ŠEIT.

Izmaiņas autobusa maršrutā Nr.6848 Rīga–Sarma–Baldone–Observatorija

25.09.2019.
2864_buss_stop.jpg

Balstoties uz pasažieru lūgumu, no 2019. gada 1. oktobra maršruta Nr.6848 Rīga–Sarma–Baldone–Observatorija autobuss no Rīgas MTS darbadienās izbrauks plkst.18.15 un no pieturas Observatorija – plkst.19.35 (līdz šim autobuss izbrauca attiecīgi plkst.17.40 un 19.05).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Starptautiskā konkursa "Always green, always blue" laureātu izstāde

13.09.2019.
2857_bms_polijas_izstade_s.jpg

Baldones Mākslas skolā trešdien - 18.septembrī plkst.15.00 - atklās vairāku gadu starptautisko bērnu un jauniešu darbu konkursa uzvarētāju darbu izstādi no Toruņas (Polija) Bērnu radošās Mākslas centra un galerijas kolekcijas. Galerija sadarbībā ar Polijas Kultūras ministriju ik gadus organizē Grafikas darbu biennāli un vizuālās mākslas izstādi “Always Green, Always Blue”, kurās piedalās desmitiem tūkstošu bērnu darbi no visas pasaules. Izstādes atklāšanā pie mums viesosies šī konkursa organizatori no Polijas.
Arī Baldones Mākslas skolas audzēkņi jau 20 gadus piedalās šajos konkursos un regulāri tikuši  laureātu godā. Šo konkursu vairāku gadu labākie darbi būs apskatāmi Mākslas skolas telpās līdz pat š.g. decembra vidum. Aicinām apmeklēt bērnu mākslas darbu izstādi!

Septembrī norisināsies pasākumi Baldones tirgus laukumā

12.09.2019.
2844_pasakumi_baldones_tigus_laukuma.jpg

15. septembrī norisināsies Ražas gadatirgus. Trešdienās no plkst. 19.00 norisināsies vakara tirgi, kurus izskaistinās Baldones novada kolektīvu uzstāšanās:

11.septembrī jauktais koris "Tempus"
18.septembrī deju kopa "Luste"
25.septembrī vokālā grupa "Sona"

Aicināti visi amatniecības, rūpniecības preču, lauksaimniecības produktu, pārtikas tirgotāji un iepirkties gribētāji!

Pašdarbības kolektīvu mēģinājumi 2019/2020 sezonā

12.09.2019.
2856_dsc_0384.jpg

Ko sadarīt garajos un tumšajos vakaros? VISI mūsu kolektīvi aicina un gaida jaunus dalībniekus.Variet izvēlēties dziedāt, dejot, spēlēt teātri vai kādu mūzikas instrumentu, galvenais nenolaist rokas. Jūs gaida draudzīgi un atraktīvi kolektīvi!

Kultūras darba organizatore Inta Vidže

Mēģinājumu grafiks šeit.

Uzmanību, uzmanību visu veidu pensionāriem un invalīdiem!!!

11.09.2019.
2912_balle.jpg

Baldones pensionāru biedrības " Sābri" valde cer, ka Baldones pensionāri un invalīdi jau rosīgi gatavojas (šuj tērpus, meklē deju kurpes, gatavo labu noskaņojumu) gadskārtējai VISU pensionāru ballei 21. decembrī 12.00 parastajā tikšanās vietā, Baldones vidusskolas ēdnīcā. Būs gan gardumi, gan dzīvā mūzika, gan priekšnesumi, sumināsim arī čaklākos. Pateicoties pašvaldības atbalstam dalības maksa tikai 5.- euro. Ielūgumi uz balli saņemami jau no 1. oktobra mūsu " štābiņā" aprūpes centrā.

Ballīte ar Dj Richy Rice

10.09.2019.
2854_69667491_1145839102286271_2369132887078338560_n.jpg

13. septembrī plkst. 19.00 Baldones Dj Richy Rice, plašāk pazīstams kā Rihards Snikus, uzstāsies Vanagkalna estrādē. Rihards nodarbojas ar paralimpisko iejādi un rīkojot šo pasākumu vēlas pateikties visiem atbalstītājiem:

"Dārgie draugi, fani un mani atbalstītāji !
Daudzi no jums man ir prasījuši, kad es beidzot uzstāšos Baldones estrādē kā dīdžejs. Tā diena beidzot tuvojas ;) Pie viena šī būs arī kā maza pateicība no manas puses tiem visiem neizsakāmi foršajiem cilvēkiem, kas pagājušo gadu ziedoja, lai es tiktu uz Pasaules čempionātu ASV. Noteikti daudzi prasīs kāpēc ir ieejas maksa! Diemžēl pa velti ir tikai siers peļu slazdā un jāsamaksā ir apsardzei, bet es pats ar vislielāko prieku izdancināšu jūs visus pie dīdžeja pults.
Kā arī šī būs nozīmīgākā ballīte manā Dj karjerā un bez jums tas man neizdosies, tāpēc šērojam, ietagojam komentāros cilvēkus. Ja es varu tad arī mēs visi kopīgi varam atnākt, lai uz deju grīdas nebūtu brīvu vietu!"

Gala pietura autobusam Rīga-Baldone ir ieguvusi krāšņu izskatu - labiekārtošanas darbi ir veikti!

09.09.2019.
2853_whatsapp_image_20190909_at_161042.jpg

Sintijas Elizabetes Imantas gleznotais “Sapņu koks” turpmāk ikdienā priecēs baldoniešus un pilsētas viesus, jo tas radīts speciāli autoostas videi. Šodien Baldones novada domes administrācijas vadītāji nāca skatīt atjaunoto Rīga – Baldone gala pieturu un pateikties par ieguldīto darbu gan darba autorei, gan arī tā vadītājai Ievai Muzikantei.

No 21. līdz 22. septembrim - videi draudzīga nedēļa nogale

09.09.2019.
2852_diena_bez_auto.jpg

Baldones novada dome aicina Baldones iedzīvotājus atbalstīt starptautisko Dienu bez auto un vismaz uz vienu dienu, 22. septembri, atteikties no braukšanas ar automobili, tā vietā izvēloties videi draudzīgāku transporta līdzekli. Diena bez auto norisinās Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros un tajā iesaistījušās simtiem Eiropas pilsētu un uzņēmumu. Akcijas ietvaros tiek rīkoti dažādi informatīvi pasākumi, gājieni, velobraukšanai veltītas aktivitātes un videi draudzīgu pārvietošanās līdzekļu aktualizēšana.

22. septembrī uz jūsu izvēlēto galamērķi dodieties kājām vai brauciet ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu. Saudzēsim vidi un parādīsim arī citiem, ka nelielas izmaiņas ikdienā ir paveicamas pavisam vienkārši, toties spēj sniegt lielu impulsu lielākiem, kopīgiem soļiem vides stāvokļa uzlabošanā.

Dienu iepriekš, 21. septembrī Baldones novadā norisināsies pārgājiens "Pa senajām Baldones kūrorta takām, un ne tikai…" Aicinām kopīgi izprast Baldones vēsturi, kā arī pavadīt savu brīvo laiku videi draudzīgi, izbaudot Baldones zaļo vidi. Lasiet vairāk!

Baldones dome veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai reaģētu uz KNAB paziņojumu un novērstu riskus ar negodīgiem būvniecības iepirkumiem

09.09.2019.
2851_informacija_277.jpg

3. septembrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kopīgi ar Konkurences padomi veica tiesas sankcionētas neatliekamās kriminālprocesuālās darbības, pamatojoties uz aizdomām par iespējamu vismaz desmit lielāko būvniecības nozares uzņēmumu iesaisti noziedzīgos nodarījumos un Konkurences likuma pārkāpumos.

KNAB rīcībā esošie fakti liecina par iespējamu kukuļu lielā apmērā nodošanu un pieņemšanu, par iespējamu cenu saskaņošanu iepirkumos, ko izdarījuši iepirkumu pretendenti,  kā arī par amatpersonu kukuļošanu ar mērķi nodrošināt uzņēmēju interešu realizēšanu ar iepirkumiem nesaistītos jautājumos. Iespējamās kukuļu summas – no divdesmit pieciem tūkstošiem līdz vairākiem simtiem tūkstošu eiro.