A+ A

Ziņas

Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā cilvēkiem ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu

05.06.2017.

Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptauja notiks līdz 30. jūnijam, un tās rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu. Aptaujas anketu skatīt šeit!

Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu

28.05.2017.
1549_dabasaizsardzibasparvaldelogo.jpg

Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai šos resursus efektīvi pārvaldītu kā arī, lai plānotu teritoriju saimniecisko darbību, maija beigās plānots uzsākt Latvijas dabas vērtību apzināšanas projektu.
 

TRAKTORTEHNIKAS VALSTS TEHNISKĀ APSKATE

22.05.2017.
1560_trakt_tehn_apsk_1722051824521.jpg
Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vieta 2017.gadā Baldonē.
Tā notiks š.g. 24. maijā plkst 15:00 un 05. jūlijā 13:00. Baldonē, Pārupes iela 9, pie transformatora.
Tehniskās apskates cenas:
-traktoriem un kombainiem- 15.68 eur;
-piekabēm- 11.56 eur;
-citai tehnikai- 23.51 eur.

Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem

15.05.2017.
1546_logo_w.jpg

3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "Visai Latvijai jādzīvo!" notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes.

Par meža ugunsnedrošo laika posmu

09.05.2017.
1538_mezs.jpg

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"  412.punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, nosaku meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2017.gada 1.maiju.

Valsts meža dienesta
ģenerāldirektors                      A.Krēsliņš

Atcelta prasība mājputnus turēt slēgtā telpā

08.05.2017.
1536_majputni.jpg

Valdība trešdien, 3.maijā, akceptēja grozījumus biodrošības pasākumos dzīvnieku turēšanas vietām. Grozījumi noteikumos pārceļ mājputnu turēšanas ierobežojuma periodu no iepriekš noteiktā 31.maija uz 3.maiju.
Zemkopības ministrija pārskatīt mājputnu turēšanas iekštelpās aizlieguma termiņu nolēma pēc konsultācijām ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Pārtikas un veterināro dienestu un pēc aktuālās situācijas apzināšanas Eiropā.

Baldones novada domes apsveikums 4.maijā!

03.05.2017.
1535_apsveikums_4_ma_1703051144001.jpg

Baldones novada domes darba laika izmaiņas maijā

02.05.2017.
1524_nov_gerbonis.jpg

1.maijā       Dome slēgta   
3.maijā       8:00-14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)
4.maijā       Dome slēgta
5.maijā       Dome slēgta
13.maijā     8:00-14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Pārējās darba dienās dome strādā pēc ierastā darba laika.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Maija pasākumi Baldones novadā

26.04.2017.

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā

26.04.2017.
1526_info2.jpg
* Izsolāmais īpašums: zemes gabals A.Saulieša ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 0156, 1088 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 2400,-, drošības nauda EUR 240,-. Izsoles solis – EUR 100,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 29.maijā, plkst.14:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 29.maijam plkst. 12.00...

Latvijai būt zaļai!

21.04.2017.
1511_liela_talka_logo.jpg

Aicinām Baldones novada iedzīvotājus aktīvi piedalīties Lielajā Talkā 22.aprīlī no plkst.9.00-15.00.
Talkošanas vietas var apskatīt un reģistrēt interneta vietnē www.talkas.lv.
Maisi talkas dienā tiks izsniegti plkst.8.30 pie kinoteātra un domes, vai arī zvanot talkas koordinatoriem Daigai Kalniņai (mob.t.29391771) vai Helmutam Nezinim (mob.t.29456953).

Apsveikums Lieldienās

13.04.2017.
1510_apsveikums_liel_1713041230071.jpg

Lieldienu lustes kopā ar Zaķi un pīli Deiziju

12.04.2017.
1508_zakis_a1_1712041610261.jpg

16.aprīlī, plkst.15.00, skvērā pie Baldones kultūras centra...

Baldones novada domes darba laiks svētku dienās

10.04.2017.
1505_1365_1327_1234_1222_1198_1186_1176_1162_1079_1009_1005_918_baldones_logo111111111111.jpg

13.aprīlī         8:00-14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)
14.aprīlī          Dome slēgta
17.aprīlī          Dome slēgta

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Pavasara spodrības mēnesis

05.04.2017.
1501_1490_1485_1479_1473_1462_1456_1448_1380_1370_1367_1362_1354_1343_1342_1307_1297_1288_1282_i111111111111111111.jpg

Lai sekmētu Baldones novada administratīvās teritorijas sakoptību, Baldones novada dome izsludina  “Pavasara spodrības mēnesi” Baldones novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim, kura laikā Baldones novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un lietotāji tiek aicināti sakopt savā īpašumā/lietošanā esošos īpašumus.

Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

03.04.2017.
1498_1426_1257_lad_logo11.jpg

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Baldones bibliotēkā seminārs :

03.04.2017.
1490_1485_1479_1473_1462_1456_1448_1380_1370_1367_1362_1354_1343_1342_1307_1297_1288_1282_i11111111111111111.jpg

Ceturtdien, 6.aprīlī  no 10.00-12.00
* “Kā izmantot Valsts un pašvaldību pakalpojumus sev ērtā laikā un vietā”
* par portālu www.latvija.lv un tā izmantošanas iespējām.
* tie, kas grib izmēģināt e-pakalpojumus, kas saistīti ar viņu personisko informāciju būs nepieciešami internetbankas rekvizīti ( kodu kartes).
Stāstīs speciālisti  no Valsts Reģionālās attīstības aģentūras.

Atkritumu šķirošanas laukumam mainīts darba laiks!

27.03.2017.
1486_1470_marss1.jpg
Atkritumu apsaimniekotājs informē, ka ar 2017. gada 01. aprīli ir mainīti šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu darba laiki:
BALDONE, Rīgas iela 27
Pm, Sv – brīvs 
Ot, Tr – 10:00 līdz 14:00 
I-III, XI-XII:  Cet, Pk – 12:00 līdz 17:00 
IV-X:         Cet, Pk – 14:00 līdz 19:00 
Se – 10:00 līdz 16:00 

Svarīga informācija visiem iepirkuma atklātā konkursa “Baldones vidusskolas stadiona būvniecība” , identifikācijas Nr. BND 2017/03 iespējamajiem Pretendentiem!!!

21.03.2017.
1479_1473_1462_1456_1448_1380_1370_1367_1362_1354_1343_1342_1307_1297_1288_1282_i111111111111111.jpg

Atsaucoties uz 09.03.2017 veiktajiem grozījumiem Nolikumā “Baldones vidusskolas stadiona būvniecība” , identifikācijas Nr. BND 2017/03, Baldones novada domes iepirkuma komisija vēlas precizēt, ka Nolikuma punktā 3.1.6. netika veikti nekādi grozījumi, bet bija ieviesusies redakcionāla rakstura kļūda. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Spēkā esošais Nolikums ir pieejams mājaslapā www.baldone.lv sadaļā Iepirkumi pie iepirkuma “Baldones vidusskolas stadiona būvniecība” , identifikācijas Nr. BND 2017/03.

Rīgas plānošanas reģions starptautiskā izstādē prezentē burāšanas iespējas Rīgas jūras līča piekrastē

20.03.2017.
1474_rpr_web.jpg

Rīgas plānošanas reģions (RPR) starptautiskā izstādē “Alt for sjon” prezentēja jahtu burāšanas iespējas Rīgas jūras līča piekrastē. Šī ir lielākā burātāju izstāde Zviedrijā, kas paver iespējas veicināt zviedrijas tūristu interesi par burāšanas maršrutiem uz Latvijas mazajām ostām. Izstādē Rīgas plānošanas reģions piedalījās Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona projekta “SmartPorts” ietvaros.