A+ A

Ziņas

Atbalsts Daudzbērnu ģimenēm, dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm un trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm Baldones novadā

31.08.2017.
1609_large_family.jpg
Atgādinām, ka daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no 1. jūlija līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai ir iespēja saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem un obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamajiem. Atbalsts tiek sniegts Baldones novada izglītības iestāžu un internātskolu audzēkņiem, kā arī citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novada pašvaldībā. Atbalsts daudzbērnu ģimeņu skolēnam līdz 35,57 EUR par katru izglītojamo un 22,00 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēnam līdz 49,40 EUR par katru izglītojamo un 30,40 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Nepieciešams uzrādīt izdevumu apliecinošus čekus, kuri nav vecāki par trīs mēnešiem.

Skolēnu pārvadājumu saraksts 2017

31.08.2017.
1666_shool_bus.jpg

Sākot ar 2017.gada 4.septembri spēkā jaunais skolēnu pārvadājumu saraksts 2017./2018. mācību gadam. Skatīt sarakstu

Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos

Paziņojumi par izsolēm

30.08.2017.
1665_1664_1660_1639_1283_i1111.jpg

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3 nekustamos īpašumus Baldones novadā un kustamo mantu:

Baldones novada dome paziņo

30.08.2017.
1664_1660_1639_1283_i111.jpg

Baldones novada dome paziņo, ka, saskaņā ar Baldones novada domes 29.08.2017. lēmumu Nr.9(15)§5 līdz 2017.gada 6.oktobrim ir iespējams pieteikties medību tiesību nomas tiesību platībām nekustamajos īpašumos:

LEĻĻU TEĀTRIS ''TIMS'' piedāvā

30.08.2017.
1663_notikumi_virtuve.jpg

4.septembrī, Baldones Kultūras centrā, plkst.18.00, koncertprogrammu bērniem "Notikumi virtuvē"

Atā vasara!

29.08.2017.
1662_ataa_vasara.jpg

VANAGKALNU ESTRĀDĒ, 1.septembrī, plkst. 22.00 - 03.00, pasākums "Atā vasara"!
Jums spēlēs mūzikas virtuozs Ēriks no Rīgas un DJ Gunča no Baldones!
 

Valsts nodrošinātais atbalsts

21.08.2017.
1654_jpa_logo_web.jpg
Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību:
Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir tiesības uz valsts kompensāciju?
Valsts kompensāciju izmaksā tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.

PAR “DABAS SKAITĪŠANU"

17.08.2017.
1651_dabas_skaitisana.jpg

Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai iegūtu pilnīgu un detalizētu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, kā arī tās efektīvi pārvaldītu un plānotu teritoriju saimniecisko darbību, pirmo reizi Latvijā norisinās vērienīga dabas vērtību apzināšana – dabas skaitīšana. 

Sākusies balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem

17.08.2017.
1648_baldone_observatorija.jpg

LĪDZ 2017. GADA 15. OKTOBRIM būs iespējams nobalsot par Latvijas ainavu dārgumiem - skaistākajām Latvijas ainavām, kuras, sagaidot Latvijas simtgadi, tiks iekļautas īpašā elektroniskā ainavu krātuvē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Arī Baldones ainava ir iekļauta balsošanas sarakstā, tādēļ aicinām Jūs balsot, lai arī Baldones ainava tiktu iekļauta starp skaistākajām Latvijas ainavām. 

Informācija Gaismas speciālās internātpamatskolas un Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolēnu vecākiem

15.08.2017.

Sākoties 1. septembrim, vecāku rūpes un domas ir par bērnu skolas gaitu uzsākšanu. Lai nodrošinātu ērtāku nokļūšanu uz mācību iestādēm Baldones novada pašvaldība organizē transportu, kurš nogādā bērnus uz Gaismas speciālo internātpamatskolu un Upesleju internātpamatskolu – rehabilitācijas centru. Autobuss tiek organizēts pirmdienas rītos no Baldones uz mācību iestādi un atpakaļ uz Baldoni piektdienās pēc mācību stundām. Aicinām vecākus, vērsties Baldones novada Sociālajā dienestā (Pārupes iela 3, Baldone, Baldones nov.), ja ir nepieciešamība un iepriekš neesat izmantojuši  organizētā transporta pakalpojumus.

VPVKAC svinīgā atklāšana

10.08.2017.
1644_dscn8824.jpg

9. augustā Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra telpās viesojās pārstāvji no  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, lai svinīgi atklātu centra darbību Baldones novadā. 
Līdzīgi, kā citos novados, arī Baldonē no šā gada 1. jūlija  ir iespēja saņemt Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra  pakalpojumus Rīgas ielā 97, bibliotēkā.

Informatīvs paziņojums Baldones iedzīvotājiem

09.08.2017.
1643_pashpolbaldone1.jpg

Sakarā ar ienākušām sūdzībām no atsevišķiem dienestiem par to, ka bieži izbraucot uz notikuma vietām nevar operatīvi atrast īpašumus, jo pie īpašumiem nav izvietotas ēku un būvju numuri vai nosaukumu plāksnes. Sakarā ar iepriekš minēto Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki veiks īpašumu apsekošanu un pārbaudīs vai pie nekustamo īpašumu ēkām ir izvietotas īpašuma nosaukumu vai numerācijas plāksnes.

SIA “BŪKS” projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldones pilsētā” pieslēgumu nodrošinājuma plāns

07.08.2017.
1639_1283_i1.jpg
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldonē” II kārtas mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju Baldones novada ūdenssaimniecības aglomerācijas zonā un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Projektā plānots palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir iespēja saņemt normatīvajiem aktiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu, paplašinot Baldones pilsētas aglomerācijas zonas robežās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību.

Rīgas ielas un Iecavas ielu krustojuma pārbūve Baldonē

05.08.2017.
1619_ielas_remonts.jpg

Darbus veic būvuzņēmējs: SIA "Lemminkainen"
Svarīgākie Darbi: 1. Komunikāciju izbūve krustojuma robežās (sadales tīkli, Apgaismojums, Luksofora objekta izbūve), 2. Krustojuma pārbūve, 3. Ietves izbūve, 4. Ceļa aprīkojuma uzstādīšana.
Darbu izpildes laiks: 18.jūlijs - 28.augusts. 2017. (42 dienas)
Satiksmes organizācija: Atbilstoši LVC saskaņotajām shēmām - Skatīt

BALDONES NOVADA SVĒTKI

05.08.2017.
1613_baldones_novada_svetki1.jpg

Būt kopā it visā...
7 dienas svinēt prieku!
Sajust, ka esam viens otram
Tavs novads, Baldone!

 

Svētku sveiciens!

04.08.2017.
1638_baldone2.jpg

Sveicam novada iedzīvotājus un viesus Baldones novada svētkos 2017!
Video ŠEIT

Baldones novada svētku 2017 salūts!

04.08.2017.
1637_saluts.jpg

Novada iedzīvotāji un viesi laipni aicināti uz svētku salūtu

Svētku balle

04.08.2017.
1636_vintaza.jpg

Kungi uzlūdz dāmas!

04.08.2017.
1635_bilde_1.jpg

Baldones novada svētku koncerts

Baldones garša 2017. Biezpiens

03.08.2017.
1631_biezpiens.jpg

Baldones novada svētki turpinās ar Baldones garšu 2017 Mercendarbes muižā 4.augustā plkst.18:00