A+ A

Pieaugot Covid-19 gadījumu skaitam izglītības iestādēs, aicinām audzēkņus un viņu vecākus būt saprotošiem un iejūtīgiem pret pedagogiem, kā arī ievērot valdības noteiktos ierobežojumus

28.01.2022
Drukāt

Veicot regulāru skolēnu testēšanu Ķekavas novada vispārizglītojošās skolās, šonedēļ palielinājies atklāto gadījumu skaits izglītības iestādēs. Apkopojot šonedēļ saņemtos datus, aprēķināts, ka Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs pašizolācijā vai karantīnā atrodas ap 890 skolēniem.

Ikvienam izglītības jomā strādājošajam speciālistam, jo īpaši pedagogiem, šis ir ļoti izaicinošs periods - attālinātās mācības pandēmijas dēļ, empātijas trūkums no vecāku un skolēnu puses, paaugstinātā darba slodze, lai aizvietotu saslimušos skolotājus, kā arī nepieciešamība rast radošus risinājumus mācību procesa nodrošināšanai situācijās, kad slimo gan bērni, gan pedagogi rada psiholoģisko spiedienu, ko varam palīdzēt novērst mēs visi kopā – izrādot sapratni, cieņu un atsaucību.


Ķekavas novada pašvaldība izprot skolēnu un bērnudārzu audzēkņu vecāku jautājumus un sarežģītās situācijas, kas rodas, kad bērnam tiek noteikts kontaktpersonas statuss, tomēr ļoti aicinām vecākus būt gan saprotošiem un iejūtīgiem pret izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, gan atbildīgiem, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus.


Palielinoties skolēnu un pedagogu saslimušo skaitam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, atsevišķām klasēm ir noteikta arī karantīna.


Ķekavas novada pirmskolu izglītības iestāžu 27.janvārī sniegtā informācija liecina, ka vislielākais karantīnā vai pašizolācijā esošo skolēnu skaits novērojams Pļavniekkalna sākumskolā un Ķekavas vidusskolā, tomēr jāatzīmē, ka, lai gan šie dati ir ļoti mainīgi, tie iezīmē kopējo situāciju novada skolās.