A+ A

Ķekavas novada dome atbalsta vienreizēja pabalsta piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām sadzīves apstākļu uzlabošanai.

17.11.2021
Drukāt

Ķekavas novada dome 2021.gada 17. novembra domes sēdē ir lēmusi apstiprināt saistošos noteikumus “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai Ķekavas novadā”, kas paredz vienreizēja pabalsta 100,00EUR apmērā piešķiršanu pašvaldībā esošajām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām sadzīves apstākļu uzlabošanai.

Tiesības saņemt pabalstu ir tām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām ir spēkā esošs trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss līdz 2021.gada 31.decembrim. Lai saņemtu pabalstu, mājsaimniecība vēršas ar iesniegumu pašvaldības sociālajos dienestos – pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” vai “Baldones Sociālais dienests. Iesniegumu izskata 5 darba dienu laikā, un pabalsta izmaksa tiek organizēta līdz 2021.gada 27.decembrim, pabalstu pārskaitot uz klienta norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā, kad tie tiks apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un būs publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".