A+ A

Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Žilko

01.07.2021
Drukāt

1.jūlijā darbu uzsāk jaunā Ķekavas novada dome 19 deputātu sastāvā, par Ķekavas novada  domes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts Juris Žilko.

“Jaunā Ķekavas novada domes koalīcija ir vērsta strādāt novada iedzīvotāju un visa novada attīstības un izaugsmes labā. Lai arī esam apņēmības pilni un gatavi darbam, tomēr vēlos aicināt ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties novada attīstībā. Tas, cik labi spēsim attīstīt mūsu novadu, būs atkarīgs no visiem mums - deputātiem, pašvaldības darbiniekiem, novada iedzīvotājiem. Konstruktīva un pozitīva sadarbība ir visu panākumu atslēga. Soli pa solim nāksim tuvāk ikkatram iedzīvotajam, sniedzot informāciju par plāniem, pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm ikkatram saprotamā veidā, un sagaidām arī no iedzīvotajiem ieinteresētību un iesaisti novada aktivitātēs,” uzsver jaunievēlētais Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J.Žilko.
Ieskicējot galvenās darbības prioritātes, viņš norāda, ka  vislielākais darbs un izaicinājums būs Ķekavas un Baldones novadu apvienošana, budžetu konsolidēšana un līdzsvarošana, visu atbildību un pakalpojumu vadības centralizācija, nodrošinot iedzīvotajiem ne tikai jau ierasto pašvaldības pakalpojumu komforta līmeni, bet arī tiecoties uzlabot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, līdzsvaroti attīstot to arī novada nomalēs.
Viņš arī uzskata, ka profesionāla vadība un vadības pārņemšana ir balstīta ne tikai uz pārņemto jomu analīzi un izvērtēšanu, bet arī uz iesākto darbu un projektu turpināšanu un pabeigšanu, kā arī plānoto projektu izvērtēšanu un realizēšanu, ievērojot nepārtrauktības un pēctecības principu.
“Uzsākot darbu jaunās Ķekavas novada domes vadībā, svarīgi, lai ne novada iedzīvotāji, ne pašvaldības darbinieki nejustu diskomfortu vai darba tempa samazinājumu jaunā deputātu sasaukuma darba gaitā,” atzīst J.Žilko.
Juris Žilko kā deputāts jau darbojās iepriekšējā Ķekavas novada domes sasaukumā, ir  Pierīgas Tūrisma asociācijas padomes priekšsēdētājs. Latvijas universitātē ieguvis vadībzinību maģistra grādu.
Pirmās domes sēdes darba kārtībā 1. jūlijā tika izskatīti kopumā divi jautājumi – domes priekšsēdētāja ievēlēšana un informācija par viena deputāta maiņu.  Kā sēdē ziņoja Ķekavas novada vēlēšanu komisija, tad Ķekavas novada pašvaldībā tika saņemts ievēlētā deputāta Mārtiņa Logina iesniegums, ka viņš personisku iemeslu dēļ atsakās no deputāta mandāta. Tāpēc atbilstoši vēlēšanu rezultātiem par deputātu kļūst nākamais kandidāts no politiskās partijas ,,Latvija Reģionu Apvienība”  - Agnese Geduševa.
Jaunajā Ķekavas novada domē kopumā strādās 19 deputāti, pārstāvot sešus politiskos spēkus.

 

https://www.kekava.lv/