A+ A

Notiks iedzīvotāju forums "Ideju skrejceļš"

21.06.2021
Drukāt

22. jūnijā plkst. 17.00-19.00 notiks iedzīvotāju forums "Ideju skrejceļš" biedrības „Pierīgas Partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039 ietvaros. Foruma mērķis ir veicināt novada kopienu aktīvos iedzīvotāju iesaisti novada attīstībai. Nodrošinot iedzīvotāju forumus katrā no projekta darbības novadiem (Mārupes novadā, Olaines novadā un Ķekavas novadā), tiks veicināta iedzīvotāju iesaiste Teritorijas attīstības plānošanā.

Iedzīvotāju forums tiks veidots kā platforma komunikācijas veidošanai gan starp iedzīvotājiem, gan dialogam iedzīvotājiem ar biedrībām un iedzīvotājiem ar pašvaldību. Tādēļ norise plānoti kā klātienes āra pasākumi nelielām darba grupām (5 grupas), kas brīvā atmosfērā diskutētu par apkaimju attīstībai svarīgām tēmām moderatoru vadībā:

  • Kultūra un izglītība – moderatore Eva Johansone
  • Vide, mājoklis, drošība – moderators Kristaps Kauliņš
  • Uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms, amatniecība – moderatore Alīna Lukjanceva
  • Sports, atpūta, iespējas jauniešiem – moderatore Sandra Zilberta
  • Iedzīvotāju kopienas – moderators Āris Ādlers.
  • Paša pasākuma vadītājs un cilvēku iesaistes veicinātājs: Ansis Bogustovs.

Plānots, ka katra darba grupa savstarpēji diskutē ar katras tēmas moderatoru palīdzību pa 20 minūtēm, sniedzot katram iespēju izteikties un piedāvāt priekšlikumus katrā no tām. Kopā pasākums ilgtu līdz 2 h.

Iegūtie rezultāti tiks apkopoti un vērsti, gan, lai rastu jaunas idejas un turpinātu tās darīt paši iedzīvotāji, gan lai palīdzētu radīt  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada teritorijas plānojumu, iesniedzot idejas pašvaldībai.

Tādejādi ar aktivitāti „Ideju skrejceļš” starpniecību tiks veicināta novada iedzīvotāju proaktivitāte, izglītošana, interešu aizstāvība, uzlabos iedzīvotāju tīklošanos un savstarpējo toleranci.

Tehniskais risinājums:

Teritorijā  tiks nodrošinātas ierobežotas 5 darba zonas katrai darba grupai atsevišķi. Katra no tām tiks pielāgota šobrīd esošajiem epidemioloģiskajiem apstākļiem:

  • grupas savstarpēji nepulcējas;
  • starp grupu dalībniekiem tiks nodrošināta 2 m distance;
  • dalībnieki iepriekš piesakās ar anketas starpniecību, pirms pasākuma norises tiks aicināti apliecināt veselības stāvokli;
  • pasākuma vadītājam tiks nodrošināts mikrofons (nepieciešams elektrības pieslēgums)

Informācija: www.pierigaspartneriba.lv