A+ A

Aprīlis – Spodrības mēnesis

01.04.2021
Drukāt

Baldones novada dome informē, ka no 1. aprīļa līdz 1.maijam Baldones novada teritorijā tiek izsludināts “Pavasara spodrības mēnesis”, kura laikā Baldones novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un lietotāji tiek aicināti sakopt savā īpašumā vai lietošanā esošos īpašumus.

  • Aicinām apgriezt visus apstādījumus gar savu īpašumu.
  • Sagrābtās lapas un zari, ja būs sakrauti atsevišķās kaudzēs, tiks aizvesti ar pašvaldības transportu.
  • Aicinām salabot zālāju, ja tie nejauši ir izbraukāti vai sabojāti, veicot saimniecisko darbību.
  • 24.aprīlī drīkstēs nodot lielgabarīta mēbeles, iekraujot tās konteinerā šķirošanas laukumā. Nedrīkst nodot - riepas, šīferi, traukus ar šķidrumiem. Metāls, elektrotehnika, stikli - jānodod SIA ''MARSS''.

Saistošie noteikumi Nr.16 "Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā" 26.2.apakšpunkts nosaka, ka ir aizliegts dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs u.c., izņemot bioloģiski noārdāmos dārzu vai parku atkritumus, ievērojot šādus nosacījumus:

  • teritorijas zemes platība nav mazāka par 0,5 ha;
  • atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi (piemēram, aizliegts ierīkot atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.).

Ņemot vērā Baldones novada domes saistošos noteikumus, pilsētas teritorijā dedzināt zaļos atkritumus ir aizliegts. Ņemot vērā, ka aprīlis izsludināts par Spodrības mēnesi, iedzīvotājiem ļauts sakopt savus īpašumus, ievērojot noteikumus un netraucējot apkārtējiem iedzīvotājiem. Pašvaldības policija, saņemot izsaukumu, kurā ziņots, ka ugunskura dūmi traucē kādam no iedzīvotājiem, dosies uz norādīto adresi un, konstatējot pārkāpumu, liks nodzēst ugunskuru un izteiks brīdinājumu. Ja tiks saņemts atkārtots izsaukums, tad būs jāuzsāk administratīvā procesa lieta.

Baldones novada dome