A+ A

Vakance būvniecības speciālista amatam

08.01.2021
Drukāt

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam būvniecības speciālista amatam.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā izglītība inženierzinātnēs, sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā vai būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, vai citā ar būvniecību saistītā nozarē.
 2. Vēlama pieredze līdzīgā amatā.
 3. Vēlama pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē.
 4. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatpienākumi, nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 1. Perspektīvo un ikgadējo būvniecības plānu sagatavošana un budžeta sastādīšana būvniecības darbu veikšanai Baldones novada pašvaldības iestādēs, pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošajos objektos.
 2. Būvniecības procesa organizēšana pašvaldības objektos, likumdošanā noteiktajā kārtībā, piesaistot uzņēmējus vai saimnieciskā kārtā:

2.1. piedalīšanās būvdarbu iepirkumu dokumentācijas izstrādē (nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana un citu ar būvdarbu izpildi saistīto specifisko punktu izstrāde iepirkumu dokumentācijai), piedalīšanās iepirkumu procedūrās savas kompetences ietvaros;

2.2. projektēšanas darbu un būvdarbu organizēšana, vadīšana un uzraudzība. Darbu izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošana, darbu kvalitātes un atbilstības noslēgto līgumu prasībām kontrole. Nepieciešamības gadījumā būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu piesaiste. Piedalīšanās būvdarbu pieņemšanas komisijas darbā.

 1. Pašvaldības objektu apsekošanas organizēšana likumdošanā noteiktajā kārtībā, piedalīšanās apsekošanas procesā.
 2. Pašvaldības teritorijai izstrādājamo Topogrāfisko plānu izskatīšana un saskaņošana.
 3. Pašvaldības interešu pārstāvēšana būvju projektu izstrādes laikā citu īpašnieku objektiem (piemēram, dažādu inženierkomunikāciju, ceļu u.tml. būvniecība).
 4. Nepieciešamas zināšanas spēkā esošo normatīvo aktu prasībās amata kompetences ietvaros.
 5. Labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).
 6. Vēlama prasme strādāt ar CAD programmām.
 7. Labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes.
 8. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas - sarunvalodas līmenī.

Piedāvājam:

 1. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 2. Nepilnu darba laiku - 20 stundas nedēļā.
 3. Darba algu EUR 618.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV ar norādēm uz atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada pašvaldības būvniecības speciālista amatam” jāiesniedz elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. līdz šī gada 21.janvārim, plkst.12:00. Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350.