A+ A

Vakance nekustamo īpašumu speciālista amatam

08.01.2021
Drukāt

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista amatam.

Nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai ekonomikā.
 • Vēlama vismaz 2 gadu pieredze līdzīgā amatā.
 • Sadarbības un organizatora prasmes.
 • Spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu.
 • Zināšanas LR likumdošanā kustamā un nekustamā īpašuma lietās.
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru u.c. biroja tehniku.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (gramatika, interpunkcija).

Amata pienākumi:

 • Gatavot lēmumprojektus novada domes sēdēm jautājumos kas saistīti ar nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas specifiku, tai skaitā par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē, par īpašuma objektu nodošanu atsavināšanai, par objektu izslēgšanu no bilances.
 • Organizēt pašvaldības dzīvojamo māju, dzīvokļu un citu nekustamo īpašumu inventarizācijas lietu izgatavošanu.
 • Sagatavot nostiprinājuma lūgumus un veikt pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanu, tiesību pārgrozīšanu, dzēšanu un citu ierakstu izdarīšanu zemesgrāmatā.
 • Sagatavot pašvaldībai piederošo zemes gabalu, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pirkuma līgumus. Sagatavot zemes gabalu nomas līgumus, vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu, līguma nosacījumu grozīšanu.
 • Organizēt pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē. Vadīt izsoli.
 • Gatavot lēmumprojektus un izsoles noteikumus par īpašumu nodošanu atsavināšanai.
 • Sagatavot dokumentus pašvaldības telpu nodošanai nomā. Gatavot nomas līgumus un veikt nomas maksas aprēķinu.
 • Pieņemt apmeklētājus, kompetences ietvaros rakstiski un mutvārdos sniegt atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.

Piedāvājam:

 1. Darba līgumu uz noteiktu laiku no 08.02.2021.
 2. Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 3. Darba algu EUR 1054.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV ar norādēm uz atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālista amatam” jāiesniedz domē līdz 2021.gada 21.janvāra plkst.12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.