A+ A

Publiskās apspriešanas sanāksme par derīgo izrakteņu ieguvi īpašumā "Dālderi".

04.01.2021
Drukāt

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 7.janvārī plkst. 17.00 attālināti. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 7.janvāra plkst. 12.00 nosūtiet uz e-pastu andris.paupers@baldone.lv savus reģistrācijas datus: vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Jautājumus var iesūtīt arī pirms sanāksmes uz e-pastu dome@baldone.lv. Vairāk informācijas par publisko apspriešanu šeit.

Personas dati tiks izmantoti attālinātās sanāksmes nodrošināšanai. Personas dati tiks dzēsti pēc publiskas apspriešanas termiņa beigām - 13.01.2021. Informējam, ka publiskās apspriešanas laikā notiks attālinātās sanāksmes audio un video ieraksts. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar audio un vizuālo materiālu tiks izmantota protokola sagatavošanas vajadzībām, kā arī atbilžu sniegšanai. Pieslēdzoties video sanāksmei, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio un vizuālajā materiālā.