A+ A

Par pulcēšanos un publiskajiem pasākumiem

28.12.2020
Drukāt

Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. ga da 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (MK rīkojums Nr. 797), kas stājās spēkā 22. decembrī, atgādinām, ka muzejos ārtelpās, dabas takās un pie vides un dabas objektiem intensīvas cilvēku plūsmas laikā jālieto mutes un deguna aizsegus, kā arī atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tai skaitā uguņošana un salūts.