A+ A

Paldies, Jūs palīdzējāt nest siltumu daudzu veco ļaužu sirdīs

28.12.2020
Drukāt

Pensionāru biedrības “Sābri” kolektīvs vēlas pateikt paldies visiem Baldones novada iedzīvotājiem par atbalstu, uzsākot darbu pie Ziemassvētku paciņu, apsveikumu, dāvaniņu gatavošanas un realizējot idejas.

Vēlos, lai ikvienam Ziemassvētkos būtu atlicis laiks pārdomām un jaunām idejām, kā arī, lai vienmēr atrastos mirklis, lai šos svētkus uzrakstītu nevis saīsināti – Z-svētki, bet to pilno nosaukumu – Ziemassvētki, pie kam rokrakstā, nevis uz datora. Kad rakstu šos vārdus vēl esmu Ziemassvētku gaidās, tāpēc sirds vēl pateicības pilna par to ka ziedojāt, par to, ka ieteicāt idejas, par to ka pieteicāties vest paciņas, ka cepāt maizīti, ko ielikt paciņās, ka pirkāt zeķītes, gatavojāt paciņas, pat pirkāt un adījāt zeķītes, šallītes, tējiņas u.c. sīkumiņus, ka palīdzējāt izgatavot kartītes, lai iepriecinātu. Ka rakstījāt apsveikumus, ka pieslēdzāt printeri, šai traki sarežģītajā laikā, kad apkārt plosās Covid nejaucenis. Sevišķs paldies tiem iedzīvotājiem, ko zinu, ka tās naudiņas pašiem nav daudz, bet nesa ko varēja, tās bija jaukākās dāvanas. Mums jau izveidojies tāds ziedotāju pulks, kas jau vairākus gadus mūs atbalsta, kā Sandis,  Raivis, Maija.

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēkus,

ir jānes sevī prieks.

Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu,

ir jānes sevī uguns.

Tam, kurš grib palīdzēt,

ir jābūt piepildītam ar mīlestību.

Tam, kurš uz zemes grib panākt mieru,

ir jārod miers savā sirdī. /Fils Bosmans/

Un tomēr es ļoti vēlos minēt vārdos vismaz daļu šo labo sirdscilvēku, kas, jo sevišķi mūs atbalstīja, un sūtīt tiem veselību un daudz mazas laimītes, kā Andrim Pauperam, Vijai Parasigai - Parasiņai, Ilonai Grāverei - Grāvniecei, Ligitai Rozenštrauhai, Bērnu centram “Baltais ērglis” darbiniecēm ar jauko Ilutiņu priekšgalā, Ilgai Grantai, Rasmai Rozenštrauhai, Mārītei Treidei, Elmāram Šefanovskim, Gunai Mugurevičai, Maldai Meijerei, Dzidrai Vanuškai, Imantam Upesjurim, Ernai Smilgai, Baldones Sociālajam dienestam, Gitai Platonovai, Gunāram Lazdam, Daigai Dilbo, Veltai Strelčai, Kristīnei Reikmanei, Sandim Kuklim, Raivim Širmelim, Marikai Vaivodei, Maijai Micurei, Dzintrai Kaibei, Inesei Jēkabsonei, Dacei Līcei, Ingai Kovaļenko, Mokate A Family Business un Irinai Žaivoronko, Lindai Lūsei, Kristai Alksnei, Lilitai Krūzei, Ralfam Niklāvam Leitānam, Margaritai Sviķei, Karinai Putniņai, Jānim Mugurevičam. Laikam šogad mūsu novada uzņēmējiem klājas grūtāk, tāpēc atbalsts izpalika. Ticam, ka nākošais gads nāks cerīgāks un kopā darīsim lielas lietas.

Vēlos lūgt arī visiem mīļajiem jauniešiem – lūdzu lietojat facebook. Pensionāri daudzi to nemāk un neizprot, viņiem nav savs profils. Lūdzu pastāstiet to, ko ziņo biedrība “Sābri”, lai operatīvi VISI viedie ļaudis saņemtu informāciju. Mums arī facebook ir savs profils - Baldones pensionāru biedrība Sābri, kur centīsimies sniegt visus paziņojumus, ziņas par sēdēm un ekskursijām, ir arī info Baldones pašvaldības mājas lapā pie sabiedriskajām organizācijām. Varbūt mums gadu vairāk, bet vairāk arī vieduma un slimību, jo aktīvāk darbosimies, kustēsim, smaidīsim, jo ilgāk un pilnvērtīgāk dzīvosim. Ļaunais Covid šogad neļāva mums pulcēties kopsapulcē, taču tā notiks, tikko būsim daudz maz drošībā, ziņosim visur par datumu, laiku un vietu. Nenotiks arī skaistā Ziemassvētku balle, taču naudiņu nelaidīsim zudībā un par šo naudiņu papildus gandrīz katram vientuļajam, vecajam un slimajam ielikām klāt pie paciņas gan mandarīnus, gan končiņas, gan keksiņus, gan eļļu cepšanai, zeķītes, cepumus, konservus un tēju. Kopā apdāvinām 160 vientuļākos un neveselākos. Gaidām visa gada garumā ieteikumus, varbūt kādu kaimiņu neapzinājām, iesakiet! Ceru ka priecīgi būs gan apdāvinātie, gan dāvinātāji. Tā kā arvien stingrāk valstī skatās uz fizisko personu datu aizsardzību, mums grūti saņemt informāciju par novada pensionāriem, jo pašvaldība to nevar sniegt, tāpēc ļoti lūdzu, ja redzat ka kaimiņos mīt pensionārs, kam jau 80, 90 gadu, kam grūti, kurš vientuļš, lūdzu, ziņojiet mums, kopā domāsim vai vajadzīga un kāda palīdzība. Mums bija gadījums, kad uzzinājām nejauši par vienu pensionāri un, kad aiznesām dāvanas, tad dzirdējām, ka atceras tikai tos, kas iet uz pašvaldību ar izstieptu roku, bet klusētāji dzīvo pusbadā. Lai tā nebūtu, būsim iejūtīgi viens pret otru, dalīsimies ar zināmo!                                               

Bija šajā gadā mums gan priecīgas dienas, kad kopā devāmies daudzās ekskursijās, gan nūjojām, gan svinējām jubilejas. Mums štābiņā ir arī dators un printeris, kopētājs, ja nepieciešams, nākat palīdzēsim sazināties, izprintēt un nosūtīt vēstulīti vai saņemt rēķinu. Labprāt ņemsim nūjotāju pulciņā labestīgus nūjotājus, parasti izejam no Baldones ap 7.30 un nūjojam līdz 1.5 stundām. Attālumu nosakām tik cik tai dienā visi gatavi iet - no 3 – 8 kilometri. Bija arī bēdu vēsts, kad no mums tagad no debesu maliņas raugās jau otrais pensionāru vadītājs Andrejs Jurevičs. Viņam, kā piemiņu, strādāsim vēl ražīgāk.

Nākošo Vērša gadu sāksim ar labestību, ar rosīšanās prieku, jaunām idejām, tāpēc tikko tas būs atļauts, nākat uz štābiņu ar savām idejām, rūpēm, nedienām, kopā palīdzēsim un darbosimies.

 

Visiem vēlot veselību vēl Baldones pensionāri un biedrība “Sābri”, to vārdā Aija Leitāne.

Foto A.Leitāne