A+ A

Pašvaldības iestāžu darba režīms pēc 7.aprīļa

07.04.2021
Drukāt

Ņemot vērā valdības noteiktos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, Baldones novada dome apmeklētājus klātienē nepieņem un saziņa ar speciālistiem notiek tikai attālināti.

Baldones novada dome

 

  • Aicinām iedzīvotājus Baldones novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
  • Iesniegumus Baldones novada domes iestādēm, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, iespējams nosūtīt uz pašvaldības oficiālo  e-pasta adresi: dome@baldone.lv.
  • Ja nav iespējams iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, pie Baldones novada domes  ieejas ārdurvīm atrodas dokumentu iesniegšanai paredzēta pastkastīte. Tā tiek pārbaudīta divas reizes dienā un saņemtie dokumenti tiek elektroniski apstrādāti.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 67932750.

Dzimtsarakstu nodaļa. Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācijas jautājumos iepriekš sazināties ar nodaļas vadītāju pa tālr. 67350994. Pārējos jautājumos vērsties elektroniski uz e-pastu dzimtsaraksti@baldone.lv .

Būvvalde darbosies attālināti un visi dokumenti ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu https://bis.gov.lv .

Kase ir slēgta, visi maksājumi ir veicami internetbankā uz Baldones novada domes bankas kontiem. Nekustamā īpašuma nodokļa samaksu var veikt Baldones novada domes kasē katru ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.30) tie iedzīvotāji, kuriem nav iespēja izmantot internetbanku NĪN apmaksai.

Bāriņtiesa strādā attālināti. Ierasties klātienē var tikai krīzes situācijās, iepriekš piesakoties. Saziņai ar bāriņtiesu aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: tālr. 67932304, 28689335 vai e-pasts: barintiesa@baldone.lv. Iesniegt iesniegumus un dokumentus iespējams, ievietojot tos slēdzamā pastkastītē Baldones novada pašvaldības ēkā.

Aicinām pievērst iedzīvotāju uzmanību bērnu tiesību aizsardzībai un informēt bāriņtiesu, ja ir ziņas par bērniem un aizgādnībā esošām personām, kuri, iespējams, atrodas apdraudējuma situācijā (atstāti vieni, nav nodrošināta aprūpe) vai kuriem nepieciešama palīdzība.

Sociālais dienests aicina apmeklētājus ierasties klātienē tikai krīzes situācijās vai gadījumos, kad sociālās palīdzības sniegšana saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu (trūcīgs/maznodrošināts statuss, GMI pabalsts).

Jautājumu un citos akūtos gadījumos lūdzam zvanīt uz tālr. 67932067, 27840484, 67350995, 67350996 vai iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā vai arī izmantot pastkastīti pie Baldones novada domes ieejas durvīm.

Slēgts lietoto apģērbu apmaiņas punkts, kas atrodas domes pagraba telpās.

Konsultācijas pie Sociālā dienesta psihologa Signes Knipšes būs pieejamas attālināti - zvanot pa tālruni, Skype vai kādā citā ērtā attālinātā platformā (piemēram, WhatsApp, Zoom u.c.). Lai vienotos par konsultāciju vai, ja nepieciešams psiholoģisks atbalsts, zvaniet pa tālr. 29166367.

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājiem pieejams pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni 66954863 vai e-pastu baldone@pakalpojumucentri.lv. Ir iespēja saņemt VPVKAC pakalpojumus attālināti, izmantojot  https://www.latvija.lv/.

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta. Grāmatas izsniedz uz mājām darba dienās no plkst. 9.00 - 16.00, sestdien, svētdien - slēgts. Atgādinām, ka Jums ir lieliska iespēja lasīt grāmatas attālināti, neizejot no mājām, izmantojot  https://www.3td.lv/ . Sazināties ar bibliotēku par jebkuriem interesējošiem jautājumiem darba dienās no plkst. 9.00 - 16.00 pa tālruni 67932323 vai rakstīt uz e-pastu biblioteka@baldone.lv.

Muzejs apmeklētājiem slēgts. Saziņai - e-pasts muzejs@baldone.lv vai pa tālruni 29149420.

 

 

E.Dišlere