A+ A

Par bērnu ēdināšanu sakarā ar attālināto mācību procesu

29.10.2020
Drukāt

27.oktobra Domes sēdē tika pieņemts lēmums nodrošināt pārtikas pakas tiem izglītojamajiem, kuri apgūst mācību programmu attālināti no 7. līdz 12. klasei Baldones vidusskolā un Baldones Mūzikas pamatskolā, ar nosacījumu:

  1. ja bērnam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteiktas  īpašas vajadzības (invaliditātes grupa),
  2. ģimenei ir spēkā esoša izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu,
  3. no daudzbērnu ģimenēm,

Lai organizētu pārtikas paku iegādi, aicinām sazināties iepriekšminētās ģimenes līdz šī gada  3.novembrim, zvanot Sociālā dienesta darbiniekiem uz tālruņa numuriem darba dienās darba laikā: 67932067 – Ilona Dombrovska, vai 67350993 – Ilga Deņisenoka, vai izmatojot mobilo tālruni - 27840484, vai, saziņai  izmantojot e-pasta adresi - soc.dienests@baldone.lv.

 

Inguna Smidziņa

Sociālā dienesta vadītāja