A+ A

Svētku noskaņa koncertā - prezentācijā “Rāmi riti"

20.10.2020
Drukāt

Tīši vai netīši, bet nu jau trešo gadu pēc kārtas ap šo pašu laiku - īsi pirms rudens brīvlaika, mēs, kokļu studijas “Dzītari” meitenes sanākam kopā uz kādu muzikālu pasākumu un vienmēr kopā ar kādiem jauniem vai nu jau iepazītiem un mums mīļiem muzikāliem draugiem.

Arī šis gads nebija izņēmums – lai gan citādāks, neparastāks, varbūt apdomīgāks un rāmāks nekā citkārt, bet vienalga arī darbīgs, radošs un iespējām bagāts. Un viena no šādām mūsu īstenotajām iespējām arī bija par iemeslu mūsu mazajiem svētkiem – koncertam - prezentācijai “Rāmi riti”, kas nedēļas nogalē norisinājās Baldones Kultūras centrā.

Šā gada laikā, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus un ar Baldones domes atbalstu, tika realizēts LEADER projekts, kura rezultātā mūsu Baldones bērnu kokļu studija “Dzītari” savā īpašumā ieguva skaistus, košus koklei un tautas mūzikai tik ļoti piederīgus koncerttērpus –savus pirmos tautastērpus, kā arī 6 skanīgus, profesionālus mūzikas instrumentus – 4 koncertkokles un ansambļa pilnskanībai – 2 lielās basa kokles, kas ļaus mums darboties vēl pilnvērtīgāk, kā  arī dos iespēju mums pievienoties aizvien jauniem muzicēt gribošiem bērniem un jauniešiem. Tādēļ arī turpmāk priecāsimies par katru jaunu koklētgribētāju savā pulciņā!

Katra jauna kokle ir notikums, bet 6 – tie jau ir svētki! Un kā jau kārtīgos svētkos pienākas, arī mūsu svinībās bija ciemiņimuzikālie ciemiņi no J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolas, instrumentālais ansamblis “Daži strūklakā” skolotājas Andas Bikaunieces vadībā, kas pasākumā ienesa patiesu svētku noskaņu. Liels un sirsnīgs paldies!

"Kokļu mūzikas biedrība "Dzītari"" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai "Dzītari"” Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000017. Projekta kopējās izmaksas - 9948,00 euro, no kurām ELFLA finansējums sastādīja 8953,20 euro, un pašu finansējums– 994,80 euro.

Foto galerija

Inta Rēvolde

Kokļu studijas “Dzītari” vadītāja

Foto - Jānis Mežulis