A+ A

Baldone satuvina arī vienotā dejā

12.10.2020
Drukāt

Arī Baldone to ir paveikusi! Paldies ikvienam par izrādīto vēlmi pievienoties "Jerusalema" dejas izaicinājumam Baldonē. Mums bija liels prieks redzēt baldoniešus un viesus tik kuplā skaitā - ap 200 - vakarā, lietū, ar gaismiņām rokās! Par spīti tam, kas notiek pasaulē, viens ir skaidrs…. Baldone satuvina! Mūsu mērķis ir panākts – mēs gribējām redzēt cik vienoti mēs varam būt vienā dejā, neatkarīgi no tā, kāda tā ir. Paldies visiem, kas iesaistījās “Jerusalema” dejas izaicinājuma tapšanā, mēs to esam paveikuši un to nevarētu bez atsaucīgajiem baldoniešiem.

Paldies:
* Zumbas instruktorei, baldonietei Dagnijai Bramanei
* Vienmēr aktīvajam pasākumu vadītājam Andrim Vilcānam
* Video operatoram, Baldones vidusskolas skolēnam Valteram Kalcenauam
* Irinai un Krišjānim Sietiņiem par drona lidojumiem
* Fotogrāfam Andrim Grotānam
* Par mūziku - DJ Gunčam
* Par atbalstu - Ievai Upeniecei un Edgaram Brigmanim
* Paldies Baldones Mūzikas pamatskolas skolēniem un skolotājai Solvitai Freibergai par aktīvu iesaistīšanos!

 

Eva Dišlere