A+ A

Tiek izsludināts iedzīvotāju iniciētu projektu konkurss

16.07.2020
Drukāt

Baldones novada dome ir izsludinājusi iedzīvotāju iniciētu projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi". Baldones novada iedzīvotājiem un nevalstiskām organizācijām ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu savu ideju realizēšanai Baldones novada teritorijas labiekārtošanai, pilnveidošana un uzlabošanai.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu, uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti, sekmējot sociālo atbildību, savstarpējo sadarbību starp pašvaldību un vietējo sabiedrību. Konkursa ietvaros savus projektus aicinātas iesniegt nevalstiskas organizācijas kā arī neformālas iedzīvotāju grupas vismaz piecu dalībnieku sastāvā (to skaitā 1 pilngadīga persona).

Baldones novada dome piešķir finansējumu 80-100% no projekta kopējās summas, bet ne vairāk kā 1000 euro viena projekta īstenošanai.

Par jebkuru jautājumu saistībā ar projektu konkursu aicinām sazināties ar projekta koordinatoru Renāru Manuilovu (e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv, tālr. 29323110).

Detalizēta informācija par projektu konkursu