A+ A

Baldones koklētājiem jauni mūzikas instrumenti un koncerttērpi

30.06.2020
Drukāt

Jau divus gadus Baldonē darbojas kokļu studija “Dzītari”, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja iepazīt un apgūt koncertkokles spēli, muzicējot gan individuāli, gan kolektīvi – kokļu ansamblī.

“Kokļu mūzikas biedrība Dzītari” ar Baldones novada domes atbalstu, ir īstenojusi ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” PPP  biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai “Dzītari”” Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000017.

Projekta rezultātā kokļu studijas “Dzītari” koklētāji ir tikuši pie 6 jauniem, ļoti kvalitatīviem, profesionāliem mūzikas instrumentiem -  2 basa koklēm un 4 koncertkoklēm, no kurām 2 ir aprīkotas ar pustoņu pārslēgšanas (slēdžu) mehānismu. Šā paša projekta ietvaros ir sagādāti arī 22 krāšņi etnogrāfiski meiteņu koncerttērpi.

Projekta kopējās izmaksas bija 9948,00 euro, no kurām ELFLA finansējums sastādīja 8953,20 euro, un pašu finansējums– 994,80 euro.

“Kokļu mūzikas biedrības Dzītari” sarūpētie mūzikas instrumenti un koncerttērpi ļaus nodrošināt pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku kokļu studijas “Dzītari” darbību, kā arī ļaus bērniem aktīvi darboties, pilnveidoties, gūt gandarījumu par savām prasmēm un sasniegumiem, caur to veicinot kokles spēles tradīciju saglabāšanu, attīstību un pēctecību Baldones novadā.

 

Inta Rēvolde

biedrības “Kokļu mūzikas biedrība Dzītari”

valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja

Foto - koklētājas ar jaunajiem tērpiem


Foto - kokļu meistars, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris un titula "Latvijas Lepnums" ieguvējs Imants Robežnieks ar jauno Kokļu studijai "Dzītari" izgatavoto kokli.