A+ A

Vakance izglītības speciālista amatam

25.06.2020
Drukāt

Baldones novada dome, reģ.Nr. 90000031245, aicina pieteikties vakantajam izglītības speciālista amatam.

Nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā.
 • Vismaz triju gadu pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo piecu gadu laikā.
 • Zināšanas un prasmes izglītības iestāžu darbību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Prasmes darbā ar datoru – MS Word, Excel – pieredzējuša lietotāja līmenī.

Amata pienākumi:

 • Izstrādāt iekšējos un ārējos normatīvos aktus izglītības jomā.
 • Kontrolēt izglītības iestādēm iedalītās mērķdotācijas izlietojumu.
 • Analizēt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes, izglītību un tālākizglītību, tarifikācijas (mācību plāna atbilstība, izglītojamo slodze, pedagogu slodze).
 • Pārraudzīt ar izglītību saistītos projektus novadā.
 • Koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības programmu izstrādi un realizāciju novada izglītības iestādēs.
 • Koordinēt privāto aukļu pakalpojumus un savstarpējos norēķinus ar auklēm par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības iedzīvotājiem.
 • Konsultēt un atbalstīt lietotājus darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu.
 • Ievadīt informāciju Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā (NEVIS).

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Nepilnu darba laiku - 20 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 510.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes izglītības speciālista amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 10.jūlija plkst.12.00, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.