A+ A

Vakance administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatam

02.06.2020
Drukāt

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatam.

Prasības pretendentam:

1. Augstākā izglītība, vēlama tiesību zinātnēs.

2. Vēlama pieredze administratīvās komisijas darbā.

3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

4. Zināšanas un pieredze Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā.

Galvenie amata pienākumi:

1. Veikt administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus saskaņā ar Baldones novada administratīvās komisijas nolikumu.

2. Atbilstoši kompetencei izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus, pieņemt lēmumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

3. Izskatīt administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt uz tiem atbildi.

4. Plānot, organizēt un vadīt administratīvās komisijas darbu.

5. Sasaukt un vadīt administratīvās komisijas sēdes, apstiprināt to darba kārtību.

6. Nodrošināt administratīvās komisijas paskaidrojumu iesniegšanu tiesās gadījumos, kad administratīvās komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti.

7. Pārstāvēt administratīvo komisiju valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī tiesās.

8. Parakstīt administratīvās komisijas sēdes protokolu, lēmumus u.c. administratīvās komisijas dokumentus. 

Piedāvājam:

1. Nepilnu darba laiku, līdz 40 stundām mēnesī.

2. Stundas tarifa likmi EUR 8.50 pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 12.jūnija plkst.12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.