A+ A

Izsoles

21.11.2021
Drukāt

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Ķekavas novada pašvaldība rīko elektroniskās izsoles ar augšup ejošu soli sekojošam nekustamam īpašumam:

 

Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšup ejošu soli dzīvokļa īpašumam Tilta ielā 2-2, Baldonē, Ķekavas novadā, kadastra Nr. 8005 900 0375, kas sastāv no kopīpašuma 162/1424 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3413 001 un no kopīpašuma 162/1424 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3413, kopējā dzīvokļa platība ir 16,2 m2 – no tiem 10,1 m2 dzīvojamā platība, 6,1 m2 dzīvokļa palīgtelpu platība. Sākumcena – 1800 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 180 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 22.11.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 22.12.2021. plkst.13.00.

 

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.11.2021. plkst. 13.00 līdz 12.12.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Par īpašumu zvanīt 26643467.